Våre toppsaker

Nordre Follo Arbeiderpartis visjon er at Nordre Follo skal bli Norges beste oppvekstkommune

Våre viktigste saker er:

- Leksefri skole: Skolearbeidet skal gjøres i skoletiden, barna skal ha fri på fritiden

- Vi vil ha søskenmoderasjon mellom SFO og barnehager

- Arbeid til alle er jobb nummer én: Nordre Follo skal være en god arbeidsgiver og skal være en attraktiv kommune å drive næring i

- Vi vil fjerne ufrivillig deltid. Flest mulig kommunale stillinger skal lyses ut som faste stillinger.

- Nordre Follo skal være en trakasserings- og voldtekstfri sone    

- Vi vil bevare tilgangen til sjøen, marka og naturen, og verne små skogsområder («100-metersskoger») i hele kommunen

Ektepar og samboere med sykehjemsplass skal få bo sammen hvis de ønsker det

- Vi vil øke satsingen på hjemmetjenestene, og sikre sykehjemsplass til de som trenger det

- Nordre Follo skal være en bærekraftig kommune, med en nullvisjon for tap av matjord, utfasing av unødvendig plast og mer bruk av massivtre

- Det skal bygges en gang- og sykkelbro over jernbanelinjen ved Ski stasjon

- Matglede skal være sentralt i kommunens tjenester som sykehjem, skoler og barnehager

Er du enig med Nordre Follo Arbeiderparti om Våre toppsaker?

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Tusen takk for din tilbakemelding!