Om

Nordre Follo Arbeiderparti


Styret

  • Hardtarbeidende trebarnsmor med mange jern i ilden. Opptatt av inkludering, likestilling og rettferdighet. Bor på Kolbotn og har vært aktiv siden 2005. Organisasjonsmenneske siden jeg var 16 (var med på stifting av "Slå tilbake hasjen " og "Nei til atomvåpen").

  • Leder av Nordre Follo Arbeiderparti, men har lang fartstid i partiet med ulike verv tilbake i tid. Jobber til vanlig som pedagogisk leder i en barnehage i Oslo. Når jeg ikke driver med poltikk, er jeg en ivrig sy entusiast og bruker så ofte jeg kan tid vedsiden av mine symaskiner. Mine hjertesaker er: - Barnehage - Familiepolitikk - kommune poltikk.

  • Anne-Beth er nestleder i Nordre Follo Arbeiderparti, sitter i kommunestyret i Nordre Follo, og er leder for utvalg for areal, klima og byggesak. Hun sitter også i styret i Akershus Arbeiderparti. Til daglig jobber Anne-Beth som klima- og miljørådgiver i LO. Hun bor på Kolbotn.

  • Håvard er ny på lista. Han er 35 år og har akkurat flyttet hjem igjen til Kolbotn med kone og to små barn. Håvard er engasjert for rettferdig fordeling, en tøffere klimapolitikk og at alle barn skal ha en trygg og god oppvekst i Nordre Follo. Håvard jobber til daglig som politisk seniorrådgiver i Norges Røde Kors, er utdannet journalist og har jobbet som politisk reporter på Stortinget for Dagsavisen.

  • Direktør for politikk og myndighetskontakt i Norsk Sjømannsforbund. Brenner for rettferdig fordeling og kampen mot urettferdighet. Politiske vedtak bør i så stor utstrekning som mulig bygge på kunnskap og fakta. "Fake News" og synsing har i dag alt for stor plass. Her har vi alle et ansvar.

  • Per Ole Melgård er 42 år, opprinnelig fra Steinkjer. Har bodd på Langhus siden 2008 med kone og 2 barn. Har vært bussjåfør siden 1998, og jobber nå som tillitsvalgt for bussjåførene i Oslo, Akershus og Buskerud. Har flere verv i LO, og er opptatt av gode og sikre arbeidsforhold og arbeidsvilkår for kommunens ansatte. Han har barn på barneskolen og selvfølgelig også opptatt av at Nordre Follo skal være en god kommune å vokse opp i. Nordre Follo skal også være en god kommune å bli gammel i. Alt dette henger etter hans syn sammen. Fornøyde ansatte i kommunen gir gode tilbud til kommunens innbyggere.

  • Liv Kristin er ny på listen og hun er født og oppvokst i Ski , og bor nå på Bøleråsen på Langhus. Jobber til daglig i Tolldirektoratet i Oslo. Liv er opptatt at Nordre Follo Kommune skal være en trygg og bra kommune å bo for alle. Dette omfatter alt fra barn til eldre, at man får gode kommunale tjenester der man bor, særlig er dette viktig innen helsetjenestene. Det er også veldig viktig å ta vare på vårt miljø i kommunen, ved å verne om de grønne områdene vi har samt balanseres dette opp mot en sosial boligpolitikk.