Om

Nordre Follo Arbeiderparti


Styret

  • Hardtarbeidende trebarnsmor med mange jern i ilden. Opptatt av inkludering, likestilling og rettferdighet. Bor på Kolbotn og har vært aktiv siden 2005. Organisasjonsmenneske siden jeg var 16 (var med på stifting av "Slå tilbake hasjen " og "Nei til atomvåpen").

  • Anne-Beth er nestleder i Nordre Follo Arbeiderparti, sitter i kommunestyret i Nordre Follo, og er leder for utvalg for areal, klima og byggesak. Hun sitter også i styret i Akershus Arbeiderparti. Til daglig jobber Anne-Beth som klima- og miljørådgiver i LO. Hun bor på Kolbotn.

  • Hans Petter "HP" Strifeldt (50) har bakgrunn som journalist og kommunikasjonsrådgiver, og jobber nå som direktør for myndighetskontakt i MSD (Norge) AS. Han er opprinnelig fra Vadsø i Finnmark, og har de siste 20 årene bodd på Kråkstad. HP er spesielt opptatt av nærings- og samferdselspolitikk, og mener den sosialdemokratiske fordelingspolitikken er det beste fundamentet for å skape gode samfunn lokalt, nasjonalt og globalt.

  • Direktør for politikk og myndighetskontakt i Norsk Sjømannsforbund. Brenner for rettferdig fordeling og kampen mot urettferdighet. Politiske vedtak bør i så stor utstrekning som mulig bygge på kunnskap og fakta. "Fake News" og synsing har i dag alt for stor plass. Her har vi alle et ansvar.

  • Inger-Lise er 75 år gammel, bor på Langhus. Hun er sekretær i Langhus og Siggerud arbeiderlag og i Nordre Follo arbeiderparti. Hun sitter i kommunestyret i Nordre Follo og er medlem i Utvalg for areal, klima og byggesak. Hun satt i kommunestyret i Ski fra 1984 -1998, og ønsket seg tilbake til politisk arbeid da hun ble pensjonist i 2014. Hun er opptatt av at kommunen skal legge til rette for gode bomiljøer for alle, med tilgang til parker og friområder. I tillegg er hun opptatt av likestilling generelt, og spesielt for mennesker med ulike funksjonshemminger

  • Liv Kristin er ny på listen og hun er født og oppvokst i Ski , og bor nå på Bøleråsen på Langhus. Jobber til daglig i Tolldirektoratet i Oslo. Liv er opptatt at Nordre Follo Kommune skal være en trygg og bra kommune å bo for alle. Dette omfatter alt fra barn til eldre, at man får gode kommunale tjenester der man bor, særlig er dette viktig innen helsetjenestene. Det er også veldig viktig å ta vare på vårt miljø i kommunen, ved å verne om de grønne områdene vi har samt balanseres dette opp mot en sosial boligpolitikk.