Om

Nordre Follo Arbeiderparti


Styret

 • Arild jobber som senioringeniør i IT-divisjonen hos Meteorologisk Institutt, har vært tillitsvalgt i FLT og NTL før han ble leder av Oppegård Arbeiderparti, deretter Nordre Follo Arbeiderparti. Han er også leder av Oppegård Viltnemd, styremedlem i Oppegård JFF og varamedlem i Oppegård kommunestyre. Når han ikke er opptatt i møter vil han helst ut på jakt eller spille snooker. Arild bor på Kolbotn.

 • Anne-Beth er nestleder i Nordre Follo Arbeiderparti, og sitter i kommunestyret i Oppegård, i utvalg for miljø og plan, samt i utvalg for politisk organisering av nye Nordre Follo kommune. Hun sitter også i styret i Akershus Arbeiderparti. Til daglig jobber Anne-Beth som klima- og miljørådgiver i LO. Hun bor på Kolbotn.

 • Kjell-Arne er pensjonist. Har variert yrkesbakgrunn fra skole, Redd Barna , privat næringsliv, Frambu og sist som kommunalsjef for oppvekst i Ski kommune. Født og oppvokst på Oppegård, bosatt i Ski fra 1972. (Skotbu, Vevelstadsåsen, Stenfeldtbakken, nå Ski tettsted). Leder av Ski Arbeiderlag og medlem av Ski kommunestyre på 1990-tallet, nestleder i Ski Arbeiderparti og deretter sekretær i Nordre Folle Arbeiderparti. Sitter i styret for Krise- og incestsenteret i Follo IKS og Kemneren i Follo IKS. Gift. En voksen datter og to barnebarn.

 • Hans Petter "HP" Strifeldt (50) har bakgrunn som journalist og kommunikasjonsrådgiver, og jobber nå som direktør for myndighetskontakt i MSD (Norge) AS. Han er opprinnelig fra Vadsø i Finnmark, og har de siste 20 årene bodd på Kråkstad. HP er spesielt opptatt av nærings- og samferdselspolitikk, og mener den sosialdemokratiske fordelingspolitikken er det beste fundamentet for å skape gode samfunn lokalt, nasjonalt og globalt.

 • Charlotte Naess

  Charlotte Næss bor på Langhus. Hun er samboer med et barn og er opprinnelig i fra Zambia. Hun er utdannet som helse økonom og prosjektleder. Hun brenner for helsepolitikk. Hun ønsker at alle i samfunnet skal ha tilgang til helsetjenestene i god tid. Hun er også opptatt av innvandrerpolitikk, at innvandrere skal være godt integrert og bidra til vekst av Nordre Follo.

 • Silje Bakken

  Silje er 21 år og kommer fra Siggerud. Hun har jobbet på eldrehjem i mange år, og studerer nå statsvitenskap. Silje har lang fartstid fra AUF og brenner derfor spesielt for at unge skal ha det så bra som mulig i Nordre Follo kommune. Hun brenner også for helsepolitikk, og vil at Nordre Follo skal ha Norges friskeste befolkning

Lokallag i Nordre Follo Arbeiderparti

 • Langhus og Siggerud Arbeiderlag

 • Oppegård Arbeiderlag

 • Ski Arbeiderlag