Politikere


Kommunestyret

 • Oddbjørn er 42 år og bor på Kolbotn. Han er gift og har barn i barnehage og barneskole. Oddbjørn arbeider aktivt for at Nordre Follo skal bli Norges beste oppvekstkommune og har bred politisk erfaring som bl.a. medlem av sentralstyret i AUF og politisk rådgiver for byrådet i Bergen. Oddbjørn er til daglig leder for markedskommunikasjon og samfunnskontakt i Redningsselskapet.

 • Silje Bakken

  Silje er 21 år og kommer fra Siggerud. Hun har jobbet på eldrehjem i mange år, og studerer nå statsvitenskap. Silje har lang fartstid fra AUF og brenner derfor spesielt for at unge skal ha det så bra som mulig i Nordre Follo kommune. Hun brenner også for helsepolitikk, og vil at Nordre Follo skal ha Norges friskeste befolkning

 • Anne-Beth er nestleder i Nordre Follo Arbeiderparti, sitter i kommunestyret i Nordre Follo, og er leder for utvalg for areal, klima og byggesak. Hun sitter også i styret i Akershus Arbeiderparti. Til daglig jobber Anne-Beth som klima- og miljørådgiver i LO. Hun bor på Kolbotn.

 • Roar Thun

  Roar er 52 år og bor på Langhus, gift og to barn. Han har vært med i styrer, råd og utvalg i Ski kommune siden 1995 og er i dag nestleder i Kontrollutvalget i Ski. Roar er opptatt av stedsutvikling og gode kultur- og fritidstilbud. Om du er opptatt av gaming, skating, håndball, fotball, ski, turn, speiding, spiller i band, korps mm. eller er aktiv i ideelle organisasjoner – i Nordre Follo skal vi ha trygge og gode arenaer som støtter opp om nærmiljøet og gir barn og unge gode oppvekstvilkår. Alle skal gis muligheter for å leve det gode liv i Nordre Follo!

 • Student, by og regionplanlegging ved NMBU.

 • Ronny Sigde

  Ronny er en ekte kjernekar med beina godt plantet i jorda. Ronny har fagbrev som elektriker, er trener i Ski Bryteklubb og er i dag brannmester. I tillegg har han en stor familie han liker å være med og bor med kona i Ski.

 • Kjell-Arne er pensjonist. Har variert yrkesbakgrunn fra skole, Redd Barna , privat næringsliv, Frambu og sist som kommunalsjef for oppvekst i Ski kommune. Født og oppvokst på Oppegård, bosatt i Ski fra 1972. (Skotbu, Vevelstadsåsen, Stenfeldtbakken, nå Ski tettsted). Leder av Ski Arbeiderlag og medlem av Ski kommunestyre på 1990-tallet, nestleder i Ski Arbeiderparti og deretter sekretær i Nordre Folle Arbeiderparti. Sitter i styret for Krise- og incestsenteret i Follo IKS og Kemneren i Follo IKS. Gift. En voksen datter og to barnebarn.

 • Også Azhar er ny på lista, men er allerede vararepresentant til UKO. Han er fra Pakistan, og utdannet ved University of the Punjab, Lahore, hvor han tok en Master of Science. Til daglig jobber han for Unibuss AS som driftsleder..

 • Inger-Lise er 75 år gammel, bor på Langhus. Hun er sekretær i Langhus og Siggerud arbeiderlag og i Nordre Follo arbeiderparti. Hun sitter i kommunestyret i Nordre Follo og er medlem i Utvalg for areal, klima og byggesak. Hun satt i kommunestyret i Ski fra 1984 -1998, og ønsket seg tilbake til politisk arbeid da hun ble pensjonist i 2014. Hun er opptatt av at kommunen skal legge til rette for gode bomiljøer for alle, med tilgang til parker og friområder. I tillegg er hun opptatt av likestilling generelt, og spesielt for mennesker med ulike funksjonshemminger

 • Therese Bae

  Therese er født og oppvokst i Oppegård. Av utdanning har hun en master i styring og ledelse mot offentlig sektor. Hun jobbet som mange år som økonom i statlig sektor, men har de siste årene jobbet som konsulent. Hun brenner for lokalidretten, særlig fotball, og er aktiv både som spiller i Kolbotn IL og trener i Oppegård IL.


Styret

 • Leder av Nordre Follo Arbeiderparti, men har lang fartstid i partiet med ulike verv tilbake i tid. Jobber til vanlig som pedagogisk leder i en barnehage i Oslo. Når jeg ikke driver med poltikk, er jeg en ivrig sy entusiast og bruker så ofte jeg kan tid vedsiden av mine symaskiner. Mine hjertesaker er: - Barnehage - Familiepolitikk - kommune poltikk.

 • Anne-Beth er nestleder i Nordre Follo Arbeiderparti, sitter i kommunestyret i Nordre Follo, og er leder for utvalg for areal, klima og byggesak. Hun sitter også i styret i Akershus Arbeiderparti. Til daglig jobber Anne-Beth som klima- og miljørådgiver i LO. Hun bor på Kolbotn.

 • Håvard er ny på lista. Han er 35 år og har akkurat flyttet hjem igjen til Kolbotn med kone og to små barn. Håvard er engasjert for rettferdig fordeling, en tøffere klimapolitikk og at alle barn skal ha en trygg og god oppvekst i Nordre Follo. Håvard jobber til daglig som politisk seniorrådgiver i Norges Røde Kors, er utdannet journalist og har jobbet som politisk reporter på Stortinget for Dagsavisen.

 • Direktør for politikk og myndighetskontakt i Norsk Sjømannsforbund. Brenner for rettferdig fordeling og kampen mot urettferdighet. Politiske vedtak bør i så stor utstrekning som mulig bygge på kunnskap og fakta. "Fake News" og synsing har i dag alt for stor plass. Her har vi alle et ansvar.

 • Per Ole Melgård er 42 år, opprinnelig fra Steinkjer. Har bodd på Langhus siden 2008 med kone og 2 barn. Har vært bussjåfør siden 1998, og jobber nå som tillitsvalgt for bussjåførene i Oslo, Akershus og Buskerud. Har flere verv i LO, og er opptatt av gode og sikre arbeidsforhold og arbeidsvilkår for kommunens ansatte. Han har barn på barneskolen og selvfølgelig også opptatt av at Nordre Follo skal være en god kommune å vokse opp i. Nordre Follo skal også være en god kommune å bli gammel i. Alt dette henger etter hans syn sammen. Fornøyde ansatte i kommunen gir gode tilbud til kommunens innbyggere.

 • Liv Kristin er ny på listen og hun er født og oppvokst i Ski , og bor nå på Bøleråsen på Langhus. Jobber til daglig i Tolldirektoratet i Oslo. Liv er opptatt at Nordre Follo Kommune skal være en trygg og bra kommune å bo for alle. Dette omfatter alt fra barn til eldre, at man får gode kommunale tjenester der man bor, særlig er dette viktig innen helsetjenestene. Det er også veldig viktig å ta vare på vårt miljø i kommunen, ved å verne om de grønne områdene vi har samt balanseres dette opp mot en sosial boligpolitikk.

 • Hardtarbeidende trebarnsmor med mange jern i ilden. Opptatt av inkludering, likestilling og rettferdighet. Bor på Kolbotn og har vært aktiv siden 2005. Organisasjonsmenneske siden jeg var 16 (var med på stifting av "Slå tilbake hasjen " og "Nei til atomvåpen").