Politikere


Kommunestyret

 • Oddbjørn er 42 år og bor på Kolbotn. Han er gift og har barn i barnehage og barneskole. Oddbjørn arbeider aktivt for at Nordre Follo skal bli Norges beste oppvekstkommune og har bred politisk erfaring som bl.a. medlem av sentralstyret i AUF og politisk rådgiver for byrådet i Bergen. Oddbjørn er til daglig leder for markedskommunikasjon og samfunnskontakt i Redningsselskapet.

 • Silje Bakken

  Silje er 21 år og kommer fra Siggerud. Hun har jobbet på eldrehjem i mange år, og studerer nå statsvitenskap. Silje har lang fartstid fra AUF og brenner derfor spesielt for at unge skal ha det så bra som mulig i Nordre Follo kommune. Hun brenner også for helsepolitikk, og vil at Nordre Follo skal ha Norges friskeste befolkning

 • Anne-Beth er nestleder i Nordre Follo Arbeiderparti, og sitter i kommunestyret i Oppegård, i utvalg for miljø og plan, samt i utvalg for politisk organisering av nye Nordre Follo kommune. Hun sitter også i styret i Akershus Arbeiderparti. Til daglig jobber Anne-Beth som klima- og miljørådgiver i LO. Hun bor på Kolbotn.

 • Roar Thun

  Roar er 52 år og bor på Langhus, gift og to barn. Han har vært med i styrer, råd og utvalg i Ski kommune siden 1995 og er i dag nestleder i Kontrollutvalget i Ski. Roar er opptatt av stedsutvikling og gode kultur- og fritidstilbud. Om du er opptatt av gaming, skating, håndball, fotball, ski, turn, speiding, spiller i band, korps mm. eller er aktiv i ideelle organisasjoner – i Nordre Follo skal vi ha trygge og gode arenaer som støtter opp om nærmiljøet og gir barn og unge gode oppvekstvilkår. Alle skal gis muligheter for å leve det gode liv i Nordre Follo!

 • Student, by og regionplanlegging ved NMBU.

 • Ronny Sigde

  Ronny er en ekte kjernekar med beina godt plantet i jorda. Ronny har fagbrev som elektriker, er trener i Ski Bryteklubb og er i dag brannmester. I tillegg har han en stor familie han liker å være med og bor med kona i Ski.

 • Kjell-Arne er pensjonist. Har variert yrkesbakgrunn fra skole, Redd Barna , privat næringsliv, Frambu og sist som kommunalsjef for oppvekst i Ski kommune. Født og oppvokst på Oppegård, bosatt i Ski fra 1972. (Skotbu, Vevelstadsåsen, Stenfeldtbakken, nå Ski tettsted). Leder av Ski Arbeiderlag og medlem av Ski kommunestyre på 1990-tallet, nestleder i Ski Arbeiderparti og deretter sekretær i Nordre Folle Arbeiderparti. Sitter i styret for Krise- og incestsenteret i Follo IKS og Kemneren i Follo IKS. Gift. En voksen datter og to barnebarn.

 • Også Azhar er ny på lista, men er allerede vararepresentant til UKO. Han er fra Pakistan, og utdannet ved University of the Punjab, Lahore, hvor han tok en Master of Science. Til daglig jobber han for Unibuss AS som driftsleder..

 • Inger-Lise er leder av Langhus og Siggerud Arbeiderlag. Hun sitter i kommunestyret i Ski, i Plan- og byggesaksutvalget og er leder av Råd for likestilling av funksjonshemmede. Hun satt i kommunestyret fra 1984-1998, og ønsket seg tilbake til politisk arbeid da hun ble pensjonist i 2014. Er opptatt av likestilling generelt, spesielt for mennesker med ulike funksjonshemminger. Hun bor på Langhus.

 • Therese Bae

  Therese er født og oppvokst i Oppegård. Av utdanning har hun en master i styring og ledelse mot offentlig sektor. Hun jobbet som mange år som økonom i statlig sektor, men har de siste årene jobbet som konsulent. Hun brenner for lokalidretten, særlig fotball, og er aktiv både som spiller i Kolbotn IL og trener i Oppegård IL.


Styret

 • Arild jobber som senioringeniør i IT-divisjonen hos Meteorologisk Institutt, har vært tillitsvalgt i FLT og NTL før han ble leder av Oppegård Arbeiderparti, deretter Nordre Follo Arbeiderparti. Han er også leder av Oppegård Viltnemd, styremedlem i Oppegård JFF og varamedlem i Oppegård kommunestyre. Når han ikke er opptatt i møter vil han helst ut på jakt eller spille snooker. Arild bor på Kolbotn.

 • Anne-Beth er nestleder i Nordre Follo Arbeiderparti, og sitter i kommunestyret i Oppegård, i utvalg for miljø og plan, samt i utvalg for politisk organisering av nye Nordre Follo kommune. Hun sitter også i styret i Akershus Arbeiderparti. Til daglig jobber Anne-Beth som klima- og miljørådgiver i LO. Hun bor på Kolbotn.

 • Kjell-Arne er pensjonist. Har variert yrkesbakgrunn fra skole, Redd Barna , privat næringsliv, Frambu og sist som kommunalsjef for oppvekst i Ski kommune. Født og oppvokst på Oppegård, bosatt i Ski fra 1972. (Skotbu, Vevelstadsåsen, Stenfeldtbakken, nå Ski tettsted). Leder av Ski Arbeiderlag og medlem av Ski kommunestyre på 1990-tallet, nestleder i Ski Arbeiderparti og deretter sekretær i Nordre Folle Arbeiderparti. Sitter i styret for Krise- og incestsenteret i Follo IKS og Kemneren i Follo IKS. Gift. En voksen datter og to barnebarn.

 • Hans Petter "HP" Strifeldt (50) har bakgrunn som journalist og kommunikasjonsrådgiver, og jobber nå som direktør for myndighetskontakt i MSD (Norge) AS. Han er opprinnelig fra Vadsø i Finnmark, og har de siste 20 årene bodd på Kråkstad. HP er spesielt opptatt av nærings- og samferdselspolitikk, og mener den sosialdemokratiske fordelingspolitikken er det beste fundamentet for å skape gode samfunn lokalt, nasjonalt og globalt.

 • Charlotte Naess

  Charlotte Næss bor på Langhus. Hun er samboer med et barn og er opprinnelig i fra Zambia. Hun er utdannet som helse økonom og prosjektleder. Hun brenner for helsepolitikk. Hun ønsker at alle i samfunnet skal ha tilgang til helsetjenestene i god tid. Hun er også opptatt av innvandrerpolitikk, at innvandrere skal være godt integrert og bidra til vekst av Nordre Follo.

 • Silje Bakken

  Silje er 21 år og kommer fra Siggerud. Hun har jobbet på eldrehjem i mange år, og studerer nå statsvitenskap. Silje har lang fartstid fra AUF og brenner derfor spesielt for at unge skal ha det så bra som mulig i Nordre Follo kommune. Hun brenner også for helsepolitikk, og vil at Nordre Follo skal ha Norges friskeste befolkning

 • Annar Bakken

  Annar bor og kommer fra Vevelstadåsen på Langhus, er 46 år og har fagbrev innen logistikk. Jobber i Handel og Kontor i Norge Region Øst, som regionsekretær. Vært ansatt der i over 11 år. Dagene går til å hjelpe medlemmene med utfordringer på jobben, som f.eks. oppsigelse, lønnskrav, rett til utvidet stilling, opprette tariffavtaler, kursing, osv. Sitter i inneværende periode i Plan- og byggesaksutvalget og kommunestyret. Annar er opptatt av kommunen som aktiv pådriver for et seriøst og anstendig arbeidsliv, folkehelsa, gode vilkår for den organiserte idretten og uorganiserte aktiviteter, bevare friluftsområder i nærmiljøet, og ikke bygge de ned, utviklingen av et aktivt Ski sentrum, prøve ut 6 timers arbeidsdag i samarbeid med de tillitsvalgte i kommunen. Han er nestleder i Langhus og Siggerud Arbeiderlag, varamedlem i styret til Nordre Follo Arbeiderparti og styremedlem i Folkets Hus Ski. Liker å være i aktivitet i nærmiljøet på fritiden ved å gå turer i skog og mark. Har spilt fotball siden barndommen og spiller nå fotball på Old boys veteraner.

 • Hardtarbeidende trebarnsmor med mange jern i ilden. Opptatt av inkludering, likestilling og rettferdighet. Bor på Kolbotn og har vært aktiv siden 2005. Organisasjonsmenneske siden jeg var 16 (var med på stifting av "Slå tilbake hasjen " og "Nei til atomvåpen").