Politikere


Kandidater 2019

 • Oddbjørn Lager Nesje

  Oddbjørn er 42 år og bor på Kolbotn. Han er gift og har barn i barnehage og barneskole. Oddbjørn arbeider aktivt for at Nordre Follo skal bli Norges beste oppvekstkommune og har bred politisk erfaring som bl.a. medlem av sentralstyret i AUF og politisk rådgiver for byrådet i Bergen. Oddbjørn er til daglig leder for markedskommunikasjon og samfunnskontakt i Redningsselskapet.

 • Anne-Beth er nestleder i Nordre Follo Arbeiderparti, og sitter i kommunestyret i Oppegård, i utvalg for miljø og plan, samt i utvalg for politisk organisering av nye Nordre Follo kommune. Hun sitter også i styret i Akershus Arbeiderparti. Til daglig jobber Anne-Beth som klima- og miljørådgiver i LO. Hun bor på Kolbotn.

 • Roar Thun

  Roar er 52 år og bor på Langhus, gift og to barn. Han har vært med i styrer, råd og utvalg i Ski kommune siden 1995 og er i dag nestleder i Kontrollutvalget i Ski. Roar er opptatt av stedsutvikling og gode kultur- og fritidstilbud. Om du er opptatt av gaming, skating, håndball, fotball, ski, turn, speiding, spiller i band, korps mm. eller er aktiv i ideelle organisasjoner – i Nordre Follo skal vi ha trygge og gode arenaer som støtter opp om nærmiljøet og gir barn og unge gode oppvekstvilkår. Alle skal gis muligheter for å leve det gode liv i Nordre Follo!

 • Silje er 21 år og kommer fra Siggerud. Hun har jobbet på eldrehjem i mange år, og studerer nå statsvitenskap. Silje har lang fartstid fra AUF og brenner derfor spesielt for at unge skal ha det så bra som mulig i Nordre Follo kommune. Hun brenner også for helsepolitikk, og vil at Nordre Follo skal ha Norges friskeste befolkning

 • Student, by og regionplanlegging ved NMBU.

 • Kjell-Arne er pensjonist. Har variert yrkesbakgrunn fra skole, Redd Barna , privat næringsliv, Frambu og sist som kommunalsjef for oppvekst i Ski kommune. Født og oppvokst på Oppegård, bosatt i Ski fra 1972. (Skotbu, Vevelstadsåsen, Stenfeldtbakken, nå Ski tettsted). Leder av Ski Arbeiderlag og medlem av Ski kommunestyre på 1990-tallet, nestleder i Ski Arbeiderparti og deretter sekretær i Nordre Folle Arbeiderparti. Sitter i styret for Krise- og incestsenteret i Follo IKS og Kemneren i Follo IKS. Gift. En voksen datter og to barnebarn.

 • Inger-Lise er leder av Langhus og Siggerud Arbeiderlag. Hun sitter i kommunestyret i Ski, i Plan- og byggesaksutvalget og er leder av Råd for likestilling av funksjonshemmede. Hun satt i kommunestyret fra 1984-1998, og ønsket seg tilbake til politisk arbeid da hun ble pensjonist i 2014. Er opptatt av likestilling generelt, spesielt for mennesker med ulike funksjonshemminger. Hun bor på Langhus.

 • Også Azhar er ny på lista, men er allerede vararepresentant til UKO. Han er fra Pakistan, og utdannet ved University of the Punjab, Lahore, hvor han tok en Master of Science. Til daglig jobber han for Unibuss AS som driftsleder..

 • Charlotte Næss bor på Langhus. Hun er samboer med et barn og er opprinnelig i fra Zambia. Hun er utdannet som helse økonom og prosjektleder. Hun brenner for helsepolitikk. Hun ønsker at alle i samfunnet skal ha tilgang til helsetjenestene i god tid. Hun er også opptatt av innvandrerpolitikk, at innvandrere skal være godt integrert og bidra til vekst av Nordre Follo.

 • Ronny Sigde

  Ronny er en ekte kjernekar med beina godt plantet i jorda. Ronny har fagbrev som elektriker, er trener i Ski Bryteklubb og er i dag brannmester. I tillegg har han en stor familie han liker å være med og bor med kona i Ski.

 • Per Ole Melgård er 42 år, opprinnelig fra Steinkjer. Har bodd på Langhus siden 2008 med kone og 2 barn. Har vært bussjåfør siden 1998, og jobber nå som tillitsvalgt for bussjåførene i Oslo, Akershus og Buskerud. Har flere verv i LO, og er opptatt av gode og sikre arbeidsforhold og arbeidsvilkår for kommunens ansatte. Han har barn på barneskolen og selvfølgelig også opptatt av at Nordre Follo skal være en god kommune å vokse opp i. Nordre Follo skal også være en god kommune å bli gammel i. Alt dette henger etter hans syn sammen. Fornøyde ansatte i kommunen gir gode tilbud til kommunens innbyggere.

 • Annar bor og kommer fra Vevelstadåsen på Langhus, er 46 år og har fagbrev innen logistikk. Jobber i Handel og Kontor i Norge Region Øst, som regionsekretær. Vært ansatt der i over 11 år. Dagene går til å hjelpe medlemmene med utfordringer på jobben, som f.eks. oppsigelse, lønnskrav, rett til utvidet stilling, opprette tariffavtaler, kursing, osv. Sitter i inneværende periode i Plan- og byggesaksutvalget og kommunestyret. Annar er opptatt av kommunen som aktiv pådriver for et seriøst og anstendig arbeidsliv, folkehelsa, gode vilkår for den organiserte idretten og uorganiserte aktiviteter, bevare friluftsområder i nærmiljøet, og ikke bygge de ned, utviklingen av et aktivt Ski sentrum, prøve ut 6 timers arbeidsdag i samarbeid med de tillitsvalgte i kommunen. Han er nestleder i Langhus og Siggerud Arbeiderlag, varamedlem i styret til Nordre Follo Arbeiderparti og styremedlem i Folkets Hus Ski. Liker å være i aktivitet i nærmiljøet på fritiden ved å gå turer i skog og mark. Har spilt fotball siden barndommen og spiller nå fotball på Old boys veteraner.

 • Hilde er 50 år, utdannet som jordskifter og arealplanlegger fra NMBU. Sitter i utvalg for teknikk og miljø i Ski. Bor i Ski sentrum og leder utvalg for kulturbygging i Nordre Follo.

 • Trond Gram

  Trond er ny på listen. Han er 42 år, utdannet historiker, har jobbet som journalist og er i dag ansatt i LO. Trond er opptatt av at Nordre Follo skal være en god kommune å vokse opp, arbeide og bo i. Han har tidligere sittet i styret og valgkamputvalget i Oppegård Arbeiderparti.

 • 62 år, utdannet intensivsykepleier, jobber nå som førstelektor i sykepleieutdanningen. Bachelor i kunsthistorie. Opptatt av det som skjer i kommunehelsetjenesten, særlig som følge av samhandlingsreformen. Ser på nært hold konsekvenser av privatisering i hjemmesykepleie, hvor det ikke er rom for at noen skal kunne tjene på å tilby tjenester uten at dette går ut over både de ansattes lønns-og pensjonsvilkår , men også kvaliteten på tjenestene vi tilbyr de eldre. Kommuner må tilby gode tjenester i livets sluttfase, vi må ha et tilbud både knyttet til palliative senger og en hjemmebaserte tjeneste som gjør det mulig for innbyggere å være hjemme lengst mulig.( Jeg har undervist helsepersonell i Follokommuner i dette temaet) Er interessert i utdanningspolitikk og barn og unges oppvekstvilkår. Er nå vara i levekårsutvalget i Oppegård og vara til Follo lokalmedisinske senter.

 • Stein er ny på lista og spesielt opptatt av eldreomsorg, skole og bane- og hallkapasitet. Han har lang erfaring fra partiet, sist i Rygge kommune hvor han var leder. Nå sitter han i kommunepartiets styre. Til daglig arbeider han som internrevisor i UDI.

 • Marit kommer opprinnelig fra Elverum, men har bodd i Ski i 24 år. Utdannet samfunnsgeograf og lærer og har jobbet i voksenopplæring de siste 20 årene.

 • Therese Bae

  Therese er født og oppvokst i Oppegård. Av utdanning har hun en master i styring og ledelse mot offentlig sektor. Hun jobbet som mange år som økonom i statlig sektor, men har de siste årene jobbet som konsulent. Hun brenner for lokalidretten, særlig fotball, og er aktiv både som spiller i Kolbotn IL og trener i Oppegård IL.

 • Kariin Saga

 • Ole Trygve Stigen er 47 år og bor på Solbråtan. Har er utdannet sosiolog og arbeider til daglig som fagdirektør ved Folkehelseinstituttet. Har er opptatt av barn og unges oppvekstvilkår, folkehelsepolitikk og utvikling av nye Nordre Follo kommune.

 • Marianne Julin Montgomery er 48 år og opprinnelig fra Narvik, men har de siste 15 årene bodd i Ski med mann og 2 barn. Hun er jobber til daglig som bibliotekleder ved OsloMet. Hun ønsker at kommunen vår skal fortsette å utvikle seg som en god oppvekstkommune for barn og unge. Hun er også opptatt av klima og å bevare en rettferdig fordelingspolitikk i samfunnet.

 • Vidar Jakobsen er 61 år og fra Greverud. Ansatt i Oppegård kommune, jobber med vann og avløp. Har vært tillitsvalgt i Fagforbundet i over 30 år. Det viktigste for ham er å beholde tjenestene i kommunen i egen regi. Ha trygge gode arbeidsplasser med fulle stillinger. Slippe at private aktører skal tjene penger på det vi har betalt inn til fellesskapet. Det er viktig at vi bygger vår velferd uten profitt.

 • Liv Kristin er ny på listen og hun er født og oppvokst i Ski , og bor nå på Bøleråsen på Langhus. Jobber til daglig i Tolldirektoratet i Oslo. Liv er opptatt at Nordre Follo Kommune skal være en trygg og bra kommune å bo for alle. Dette omfatter alt fra barn til eldre, at man får gode kommunale tjenester der man bor, særlig er dette viktig innen helsetjenestene. Det er også veldig viktig å ta vare på vårt miljø i kommunen, ved å verne om de grønne områdene vi har samt balanseres dette opp mot en sosial boligpolitikk.

 • Jostein er 44 år gammel, bor på Greverud. Jobber på OK- industriservice, har tidligere jobbet på Bjørkås sykehjem, sofiemyråsen skole, gjenvinningstasjonen på Sofiemyr og flere barnehager. Sitter i dag i rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne for Arbeiderpartiet, og stiller på valglista ved valget til høsten. Er opptatt at vår kommune skal være den beste kommunen og bo i for alle.

 • Tine er en erfaren helse- og allroundjournalist. Driver helse- og livsstilsbloggen Helsetine.no. Kolbotn-jente og bor på Kolbotn. Brenner for ungdom og helse. Aktiv i Røde Kors med leksehjelp for flyktninger og språkcafé drevet av frivillige. Norsklærer med PPU og norsk som andrespråk. Glad i standup, reiser, trening og god humor.

 • Ove er født og oppvokst i Ski med lang fartstid i lokalpolitikken og har utdannelse innen økonomi og statsvitenskap. Han har jobbet over 30 år med administrasjon og rådgivning innen samferdsel. Han har også vært daglig leder i Empo AS. Ove har hatt tillitsverv som leder av Ski IL fotball, distriktsleder i Norsk Folkehjelp, konserntillitsvalgt i Oslo Sporveier og ordfører i representantskapet i Ski BBL. Som politiker er Ove særlig opptatt av boligbygging, samferdsel, sentrumsutvikling, og næringsutvikling inn i en ny fremtid. Han har også interesser og engasjement innenfor kultur, miljø, idrett og historie. Ove danser salsa og spiller trommer i sambaorkester.

 • Tone er fra Oppegård syd. Hun er 41 år, utdannet jurist og jobber som forsker ved Universitetet i Oslo. Tone har tidligere vært FAU-leder ved Flåtestad ungdomsskole og brenner spesielt for en god skole- og oppvekstpolitikk i Nordre Follo.

 • Mitt navn er Per-Kristian Thorsrud. Jeg er 26 år og bosatt på Siggerud. I inneværende periode har jeg vært vararepresentant for Arbeiderpartiet i Ski kommune i utvalget likestilling for funksjonshemmede. Jeg er nominert på Arbeiderpartiets liste for første gang og vil engasjere meg spesielt i utviklingen av innbyggernes helsetjenester. Et annet tema jeg brenner for er den universelle utformingen av uteområdene i den nye kommunen vår. Det er viktig for meg å sette fokus på tilgjengelighet og aktivitet for alle og jeg er selv en aktiv para-idrettsutøver. På grunn av min diagnose cerebral parese er jeg avhengig av rullestol og trenger hjelp til mange av dagens gjøremål. Dette gjør at jeg kan bidra med tanker og innfallsvinkler rundt disse temaene som er nye for mine funksjonsfriske politikerkollegaer.

 • Anne Grethe er født i 1952, hun er fra Finnmark. Har bodd i Balsfjord i Troms de siste 15 årene og satt to perioder i kommunestyret der. Hadde en rekke andre verv bl.a. nestleder i kommunepartiet. Ellers vært aktiv i både partiet og fagbevegelsen hele sitt voksne liv. Hun og mannen flyttet til Kolbotn i 2019 hvor hun har sønn, svigerdatter og tre herlige barnebarn på 5, 9 og 13 år. Har jobbet som lærer på videregående skole, men er nå pensjonist. Interesser er mange, både skole og fysisk og psykisk helse er noen av hjertesakene. Også rusavhengige er en gruppe hun ønsker skal få det bedre. Brenner også for en humanitær innvandring- og flyktningepolitikk. Hun stortrives allerede i sin nye kommune og gleder seg til valgkampen.

 • Pier Saif

 • Håvard er ny på lista. Han er 35 år og har akkurat flyttet hjem igjen til Kolbotn med kone og to små barn. Håvard er engasjert for rettferdig fordeling, en tøffere klimapolitikk og at alle barn skal ha en trygg og god oppvekst i Nordre Follo. Håvard jobber til daglig som politisk seniorrådgiver i Norges Røde Kors, er utdannet journalist og har jobbet som politisk reporter på Stortinget for Dagsavisen.

 • Shahid bor på Langhus, sitter i kommunestyret i Ski og i utvalg for teknikk og miljø. Han har mastergrad i økonomi og jobber i Oslo kommune / kemnerkontoret. Er aktiv i foreningen som jobber for funksjonshemmede barn og kreft. Han er også ofte å se i tv/film-reklamer. Shahid er opptatt av Arbeiderpartiets innvandrings- og integreringspolitikk og er veldig positiv i migrasjonspolitikken i Nordre Follo.

 • Martin Huse

 • Hans Petter "HP" Strifeldt (50) har bakgrunn som journalist og kommunikasjonsrådgiver, og jobber nå som direktør for myndighetskontakt i MSD (Norge) AS. Han er opprinnelig fra Vadsø i Finnmark, og har de siste 20 årene bodd på Kråkstad. HP er spesielt opptatt av nærings- og samferdselspolitikk, og mener den sosialdemokratiske fordelingspolitikken er det beste fundamentet for å skape gode samfunn lokalt, nasjonalt og globalt.

 • Mani er fra Jessheim i Ullensaker kommune. Han er 6. kandidat på Akershus Arbeiderpartis stortingsliste og leder i AUF nasjonalt.


Styret

 • Arild jobber som senioringeniør i IT-divisjonen hos Meteorologisk Institutt, har vært tillitsvalgt i FLT og NTL før han ble leder av Oppegård Arbeiderparti, deretter Nordre Follo Arbeiderparti. Han er også leder av Oppegård Viltnemd, styremedlem i Oppegård JFF og varamedlem i Oppegård kommunestyre. Når han ikke er opptatt i møter vil han helst ut på jakt eller spille snooker. Arild bor på Kolbotn.

 • Anne-Beth er nestleder i Nordre Follo Arbeiderparti, og sitter i kommunestyret i Oppegård, i utvalg for miljø og plan, samt i utvalg for politisk organisering av nye Nordre Follo kommune. Hun sitter også i styret i Akershus Arbeiderparti. Til daglig jobber Anne-Beth som klima- og miljørådgiver i LO. Hun bor på Kolbotn.

 • Kjell-Arne er pensjonist. Har variert yrkesbakgrunn fra skole, Redd Barna , privat næringsliv, Frambu og sist som kommunalsjef for oppvekst i Ski kommune. Født og oppvokst på Oppegård, bosatt i Ski fra 1972. (Skotbu, Vevelstadsåsen, Stenfeldtbakken, nå Ski tettsted). Leder av Ski Arbeiderlag og medlem av Ski kommunestyre på 1990-tallet, nestleder i Ski Arbeiderparti og deretter sekretær i Nordre Folle Arbeiderparti. Sitter i styret for Krise- og incestsenteret i Follo IKS og Kemneren i Follo IKS. Gift. En voksen datter og to barnebarn.

 • Hans Petter "HP" Strifeldt (50) har bakgrunn som journalist og kommunikasjonsrådgiver, og jobber nå som direktør for myndighetskontakt i MSD (Norge) AS. Han er opprinnelig fra Vadsø i Finnmark, og har de siste 20 årene bodd på Kråkstad. HP er spesielt opptatt av nærings- og samferdselspolitikk, og mener den sosialdemokratiske fordelingspolitikken er det beste fundamentet for å skape gode samfunn lokalt, nasjonalt og globalt.

 • Charlotte Naess

  Charlotte Næss bor på Langhus. Hun er samboer med et barn og er opprinnelig i fra Zambia. Hun er utdannet som helse økonom og prosjektleder. Hun brenner for helsepolitikk. Hun ønsker at alle i samfunnet skal ha tilgang til helsetjenestene i god tid. Hun er også opptatt av innvandrerpolitikk, at innvandrere skal være godt integrert og bidra til vekst av Nordre Follo.

 • Silje Bakken

  Silje er 21 år og kommer fra Siggerud. Hun har jobbet på eldrehjem i mange år, og studerer nå statsvitenskap. Silje har lang fartstid fra AUF og brenner derfor spesielt for at unge skal ha det så bra som mulig i Nordre Follo kommune. Hun brenner også for helsepolitikk, og vil at Nordre Follo skal ha Norges friskeste befolkning

 • Annar Bakken

  Annar bor og kommer fra Vevelstadåsen på Langhus, er 46 år og har fagbrev innen logistikk. Jobber i Handel og Kontor i Norge Region Øst, som regionsekretær. Vært ansatt der i over 11 år. Dagene går til å hjelpe medlemmene med utfordringer på jobben, som f.eks. oppsigelse, lønnskrav, rett til utvidet stilling, opprette tariffavtaler, kursing, osv. Sitter i inneværende periode i Plan- og byggesaksutvalget og kommunestyret. Annar er opptatt av kommunen som aktiv pådriver for et seriøst og anstendig arbeidsliv, folkehelsa, gode vilkår for den organiserte idretten og uorganiserte aktiviteter, bevare friluftsområder i nærmiljøet, og ikke bygge de ned, utviklingen av et aktivt Ski sentrum, prøve ut 6 timers arbeidsdag i samarbeid med de tillitsvalgte i kommunen. Han er nestleder i Langhus og Siggerud Arbeiderlag, varamedlem i styret til Nordre Follo Arbeiderparti og styremedlem i Folkets Hus Ski. Liker å være i aktivitet i nærmiljøet på fritiden ved å gå turer i skog og mark. Har spilt fotball siden barndommen og spiller nå fotball på Old boys veteraner.

 • Hardtarbeidende trebarnsmor med mange jern i ilden. Opptatt av inkludering, likestilling og rettferdighet. Bor på Kolbotn og har vært aktiv siden 2005. Organisasjonsmenneske siden jeg var 16 (var med på stifting av "Slå tilbake hasjen " og "Nei til atomvåpen").