Skole og SFO

Partiprogram 2019 – 2023

En god skolegang preger resten av livet. Vi vil ha en kunnskapsskole der alle barn tas på alvor – og kan lykkes. I Nordre Follo skal vi ha vi en grunnskole med god lærertetthet, digitale og moderne verktøy og hensiktsmessige læringsmetoder, som er tilpasset hvert enkelt barn. Vi vil også jobbe for et klarere skille mellom skolen og fritiden, for å sikre barn en meningsfull oppvekst med god tid til lek og moro! Vi vil jobbe for en skole fri for mobbing, hvor alle behandler hverandre med respekt.

Arbeiderpartiet vil: 

- ha leksefri skole: Skolearbeidet skal gjøres i skoletiden, barna skal ha fri på fritiden

- at skolen skal stimulere til at barna leser på fritiden

- at SFO skal være åpen fra 07.00 – 17.00

- fjerne tidstyver i skolen, for at lærerne skal få bedre tid til å være lærer

- innføre forsøk med heldagsskole og gratis skolemåltid

- at elever som trenger ekstra bistand – fysisk, faglig eller sosialt – skal få det

- at elever som trenger ekstra faglige utfordringer skal få det. Vi vil gi elever mulighet til å ta fag på høyere nivå

- ansette flere lærere. Vi vil sørge for finansiering av maksimalt 15 elever per lærer på de fire første klassetrinnene, og maks 20 på de neste seks trinnene

- at leirskolen skal være reelt gratis for alle, og sikre lik praksis over hele kommunen

- beholde Skotbu skole

- videreutvikle og styrke skolehelsetjenesten

- satse på den offentlige grunnskolen. Vi kommer til å stemme nei til å etablere nye private skoler i Nordre Follo

- ha åpningstider i SFO og barnehager som er tilpasset at vi er en pendlerkommune

- fullføre byggingen av Sofiemyr, Kolbotn og Fløysbonn nye skoler innenfor vedtatt pris og kvalitet.  Også under byggeperioden skal barna tilbys trygge skoleveier og gode lokaler som stimulerer til læring

- bygge ny skole i randsonen mellom Langhus og Oppegård

- at spesialundervisning tilpasses elevens behov og gis av faglært personell. Vi vil prioritere etterutdanning og kursing av lærere som har elever med funksjonshemning eller kroniske sykdommer

- fortsatt si nei til karakterer i barneskolen

- jobbe aktivt mot mobbing, blant annet med flere miljøarbeidere og tilbud om fritidsaktiviteter på skolen etter skoletid på skoler

- at alle elever lærer å svømme

- gi plass til flere faggrupper i skolen, for eksempel barnevernspedagoger, miljøarbeidere og helsearbeidere

- bedre mat- og aktivitetstilbudet på SFO

- bidra til etter- og videreutdanning av lærerne

Er du enig med Nordre Follo Arbeiderparti om Skole og SFO?

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Tusen takk for din tilbakemelding!