Samfunn

Partiprogram 2019 – 2023

Vi ønsker å bygge et godt samfunn i Nordre Follo. Vi vil ha en kommune der by og land går hånd i hånd, der det er plass til alle og som gjør det lett å møtes på tvers av ulike livssituasjoner. Alle skal med!

Arbeiderpartiet vil: 

- skape gode møteplasser mellom mennesker og generasjoner, for eksempel ved å bygge barnehager og eldresenter på samme sted

- at Nordre Follo skal være en foregangskommune i arbeidet med tilgjengelighet og universell utforming

- etablere flere innfartsparkeringsplasser, slik at folk ikke skal trenge å kjøre inn til Oslo

- bevare 100-metersskogene og verne små skogsområder i hele kommunen

- finne en løsning for gravplass med minnelund, som lenge har vært planlagt på Langhus

- skape bysentrum med minst mulig reklame og forby reklame med retusjerte fotomodeller på kommunens eiendom

- etablere et livssynsnøytralt seremonirom i kommunen

- at det skal etableres et felles krematorium i Follo

- at Nordre Follo skal være en ledende kommune på beredskap og befolkningsvarsling

- å ta i bruk hele kommunen, og satse på at de små tettstedene får en bærekraftig utvikling

- ta i bruk ny teknologi, spesielt innen helse- og omsorgstjenestene

- bruke kommunens virksomheter og aktiviteter til målrettet integreringsarbeid

- ta imot de flyktningene som staten ber oss om å ta imot, og sørge for at disse blir godt integrert

Er du enig med Nordre Follo Arbeiderparti om Samfunn?

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Tusen takk for din tilbakemelding!