Samferdsel og trafikk

Partiprogram 2019 – 2023

Nordre Follo er en pendlerkommune, der folk er avhengig av at trafikken fungerer for at hverdagen skal gå rundt. Stadig flere ønsker å bytte ut bilen med gange, sykkel, buss og tog. Det må være lett å komme seg til og fra kollektivstasjonene våre hele året. Vintervedlikeholdet av veiene må bli bedre.

Arbeiderpartiet vil:

- ha gang- og sykkelbro over jernbanelinjen ved Ski stasjon

- at alle skal ha trygg skolevei

- at gang- og sykkelveier skal kunne brukes hele året gjennom prioritert snøbrøyting, tidlig vårrengjøring og en ekstra feierunde når bladene faller om høsten

- at vårrengjøringen av offentlige veier, gangveier og sykkelstier skal være ferdig til 1. mai

- ha mindre tungtrafikk gjennom sentrumsområder og tettsteder

- jobbe for å få etablert flere sykkelveier slik at vi får et sammenhengende sykkelveinett gjennom hele kommunen

- at Nordre Follo også få ansvaret (og budsjettmidlene) for vintervedlikeholdet på fylkeskommunale veier. Det vil føre til mer effektiv snørydding

- ha bedre lys, skilting og merking av fotgjengerovergangene, spesielt ved tog og busstasjoner

- etablere flere innfartsparkeringsplasser ved togstasjonene

- satse videre på el-bysykkelordningen, og oppfordre bedrifter, borettslag og nye boligprosjekter til å knytte seg til ordningen

- fortsette arbeidet for mindre bruk av veisalt på de veiene som kommunen har ansvaret for

lage flere snarveier i nærmiljøene, slik at folk skal slippe omveier på vei til buss eller tog. Disse skal være universelt tilrettelagt

- sørge for HC-parkeringsplasser godt plassert ved knutepunkt, næringsvirksomhet og kulturaktiviteter

- Etablere en ringvei rundt Ski

Er du enig med Nordre Follo Arbeiderparti om Samferdsel og trafikk?

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Tusen takk for din tilbakemelding!