Nordre Follo Arbeiderparti jobber for:

Partiprogram 2019 – 2023

Det er ikke alt en kommune får bestemme, men gjennom høringer, møter og dialog med andre deler av myndighetene og vårt eget parti kan vi prøve å påvirke dem til å ta de rette avgjørelsene for Nordre Follo.

Arbeiderpartiet vil jobbe for:

- at fylket bør etablere et bedre kollektivtilbud i Nordre Follo, slik at det blir lettere å bevege seg internt i kommunen

- at den nye kommunen får tilført nye oppgaver, eksempelvis ansvaret og budsjettmidlene til å brøyte snø på de fylkeskommunale veiene i kommunen

- bedre kollektivtrafikktilbud til og fra Siggerud

- at det nye vendesporet som planlegges for tog legges før Ås eller Vestby stasjoner, og at lokaltog mellom Stabekk og Ski utvides til Ås eller Vestby. Dette vil skapet et mye bedre felles bolig- og arbeidsmarked i Folloregionen

- at det blir satt begrensinger på veiene gjennom tettsteder som i dag er sterkt utsatt for tungtransport. Dette gjelder særlig Siggerud

- at Ruter sørger for at alle bussholdeplasser er universelt utformet, har leskur og sanntidssystemer og at flere store holdeplasser har sykkelstativer

- at Nordre Follo får et aktivt dyrepoliti

- at nærpolitireformen blir fulgt opp med nok budsjettmidler til at vi kan ha flere politipatruljer ute blant folk og at politiet har nok ressurser til å svare på telefonen

- universell utforming og heis på nye Kolbotn stasjon

- at lokaltoget får ti-minuttersruter på dagens Østfoldbanen når Follobanen står ferdig

- bedre løsninger for godstrafikken på Østfoldbanen, slik at støyforurensning i boligområdene reduseres

- at det må saltes mindre på fylkesveiene og europaveiene, og at det må finnes et mer miljøvennlig alternativ til saltingen

- at bemanningsnormen i barnehagene blir fulgt opp med penger over statsbudsjettet

- at politihøyskolen lokaliseres i eller nært Nordre Follo

- et mer sentralt sykehustilbud enn A-hus for befolkningen i Follo

- mer skilting og god gjennomgående standard på nasjonal sykkelrute nr. 7 gjennom Nordre Follo

- etablere flere busstopp langs kommunale og fylkeskommunale veier

Er du enig med Nordre Follo Arbeiderparti om Nordre Follo Arbeiderparti jobber for:?

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Tusen takk for din tilbakemelding!