Kultur

Partiprogram 2019 – 2023

Kulturopplevelser gir livene våre innhold og binder oss sammen som mennesker. Kulturen er med på å bryte ned barrierer og skaper nye og sterkere fellesskap. Kultur bidrar også til næringsutvikling og arbeidsplasser. Nordre Follo skal være en ledende kulturkommune, der alle skal få tilgang til kulturtilbud, enten som utøvere, organisatorer eller tilskuere.

Arbeiderpartiet vil:

- stille krav om at arrangementer som kommunen støtter økonomisk skal tilby gratis adgang til familier med vanskeligstilt økonomi

- stille krav om at utgivelser som kommunen støtter skal gjøres digitalt tilgjengelig via kommunens nettsider eller biblioteket etter noe tid

- bruke bibliotekene som møteplass for kulturtilbud

- styrke kulturskolen med plass til flere elever og lengre timer

- prioritere lokale kunstnere eller kunst med lokal identitet ved offentlig utsmykking

- at Nordre Follo skal være en god kommune for utøvende kunstnere, blant annet ved å gi kunstnere tilgang på rimelige lokaler i kommunen

- at dårlig familieøkonomi eller funksjonshemming ikke skal skape et kulturelt klasseskille, ved å gjøre kulturtilbud tilgjengelig for alle

- ruste opp Kråkstad samfunnshus

- bygge nye torg og offentlige uteplasser, slik at det er plass til kulturtiltak

- at kommunens kulturtilbud skal bli en god arena for integrering

- ha billige lokaler for utleie til barnebursdager og andre lignende familiearrangementer

- stille kommunale vegger til disposisjon for gatekunst og kunstneriske utsmykninger der det er naturlig

Er du enig med Nordre Follo Arbeiderparti om Kultur?

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Tusen takk for din tilbakemelding!