Økonomi

Partiprogram 2019 – 2023

Etter seks år med mørkeblå regjering er kommuneøkonomien stram. Med varslede renteøkninger kan den bli enda strammere. Samtidig er folks forventninger til kommunale tjenester høye. Nordre Follo kommune må derfor jobbe hardt for å opprettholde nivået på kommunale tjenester. Vi mener vi skal kunne klare dette uten å innføre eiendomsskatt i denne perioden.

Arbeiderpartiet vil:

- vedta budsjetter som gir en bærekraftig økonomi for kommunen

- bruke mindre penger på konsulenter

- at kommunens eiendeler skal vedlikeholdes jevnlig slik at vi slipper de dyre regninger som kommer ved stort vedlikeholdsetterslep

- innføre et fond for snørydding som kan ta unna for ekstra tøffe vintre

- ikke gå inn for eiendomsskatt i denne perioden

- at kostnadene for utbygging av vann- og avløpsnettet skal fordeles likt på kommunens innbyggere, gjennom å ha et felles «VA-område» for hele kommunen

Er du enig med Nordre Follo Arbeiderparti om Økonomi?

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Tusen takk for din tilbakemelding!