Kommunen som arbeidsplass og innkjøper

Partiprogram 2019 – 2023

Kommunens ansatte gjør en viktig innsats for at vi skal få høy kvalitet på de kommunale tjenestene. De siste årene har de også gjort en fabelaktig innsats for at Ski og Oppegård skal klare å yte like gode tjenester fra første dag i Nordre Follo. Vi forventer mye av de ansatte. Til gjengjeld skal de ansatte kunne forvente en trygg og god arbeidsplass der de får brukt og videreutviklet sin kompetanse.

Arbeiderpartiet vil:

- fortsette den gode kontakten med de tillitsvalgte om de ansattes arbeidshverdag

- kjempe for likestilling blant de kommunalt ansatte, og sikre likt lønn for likt arbeid

- at kommunens ansatte skal prate godt norsk og bruke et klart og enkelt språk som folk forstår

- at flest mulig av stillingene som lyses ut skal være faste heltidsstillinger. De som jobber deltid i dag bør får muligheten til å jobbe heltid. I Nordre Follo kommune skal heltidsarbeid være normalen

- redusere sykefraværet i god dialog med de ansatte og med tett oppfølging av de sykemeldte

- teste ut 6-timers arbeidsdag innen utvalgte deler av helse- og omsorgstjenestene, i samråd med brukerne

- innføre en felles vikarpool for kommunens tjenester. Da vil virksomhetene få stabil tilgang på kvalifiserte vikarer og de som jobber som vikarer i kommunen får tryggere arbeidsforhold

- innføre klare regler om utestengelse fra framtidige og pågående oppdrag ved alvorlig brudd på innkjøpsavtale eller arbeidsmiljøloven

- være positive og fleksible overfor de ansatte som ønsker mer videre- og etterutdanning, med målsetning om livslang læring

- at barnevernstjenesten har nok ansatte saksbehandlere og at de ansatte ikke har for mange saker samtidig

- at eldre ansatte får relevante oppgaver og får brukt sin kompetanse gjennom hele karriere. De som ønsker det, skal kunne stå i arbeid lengre

- forebygge arbeidslivskriminalitet for et seriøst og anstendig arbeidsliv og innføre Oslomodellen i Nordre Follo

- at alle kommunens kontrakter stiller krav til lønns-, pensjons- og arbeidsvilkår

- at Nordre Follo skal ha en arbeidskultur som verdsetter læring, kompetansebygging, nytenking og innovasjon.

- at kommunen skal benytte seg av lokalt næringsliv der det er mulig

Er du enig med Nordre Follo Arbeiderparti om Kommunen som arbeidsplass og innkjøper?

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Tusen takk for din tilbakemelding!