Klima og miljø

Partiprogram 2019 – 2023

Klimaendringene er vår tids store utfordring med tydelige lokale virkninger. Vi må ta dette på alvor, og være beredt til å ta vår del av ansvaret for å snu situasjonen. Det er derfor viktig at Nordre Follo tar utgangspunkt i FNs 17 bærekraftmål i all sin virksomhet.

Arbeiderpartiet vil:

- ha en nullvisjon for tap av matjord

- ha som mål å bli «plastfri kommune» i så stor grad som mulig

- organisere og støtte ryddeaksjoner, særlig for å fjerne plastavfall i strandsonen

- fase ut bruk av gummigranulater på kunstgressbaner

- prioritere rensingen av Kolbotnvannet høyere, slik at det i fremtiden skal kunne brukes til badevann

- lage en naturmangfoldsplan for Nordre Follo som skal gjøre det lettere å bevare biologisk mangfold og bekjempe fremmede arter og planter

- innføre klimabudsjett for Nordre Follo kommune

- fortsette arbeidet mot matsvinn i kommunale virksomheter og bidra til matsvinnkampanje for bedrifter og privathusholdninger

- at det skal opprettes returpunkt for mat som kan spises av andre

- sette sterke krav til at alunskiferen på Taraldrud skal fjernes

- at landbruket i Nordre Follo skal velge klimavennlige løsninger

- at Nordre Follo skal bruke forskningen fra miljøuniversitetet NMBU til å bli en mer klimavennlig kommune

at kommunens kjøretøy og verktøy i størst mulig grad skal være elektriske. Alle nye biler som kommunen kjøper, bør være fossilfrie eller nullutslippskjøretøy

- at kommunen skal benytte flere produkter som er gjenvunnet eller resirkulert

- at vedlikehold at kommunens eiendom skal gjøres med klimavennlige og gjerne resirkulerte materialer

- at kommunen skal kaste minst mulig. Ved nyanskaffelser, oppussing og vedlikehold skal man alltid se hva som kan gjenbrukes andre steder

- kommunens egne nybygg skal i størst mulig grad skje i massivtre eller andre materialer med bedre klimaprofil

- ved utlysning av anbud på nye byggeprosjekter skal miljø og bærekraft vektlegges

- nye offentlige bygg bør benytte solenergi

- ha «panteringer» på alle nye søppelbøtter på offentlige plasser, slik at ingen trenger å kaste panteflasker

- at det skal være lettest mulig å resirkulere avfall

Er du enig med Nordre Follo Arbeiderparti om Klima og miljø?

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Tusen takk for din tilbakemelding!