Innledning

Partiprogram 2019 – 2023

Vi går spennende tider i møte. Nordre Follo kommune skal bygges med utgangspunkt i det beste fra Ski og Oppegård. Når vi skaper en ny kommune, vil Arbeiderpartiet sette fellesskapet først! Vi ønsker en kommune med innbyggere som jobber på samme lag og bygger hverandre opp. Der de som har mye hjelper dem som har litt mindre. Nordre Follo skal være en kommune for alle.

Vi vil jobbe for en kommune med redusert fattigdom og mindre økonomiske forskjeller mellom folk, og der alle er like mye verdt, uavhengig av kjønn, etnisitet, alder, legning eller funksjonsnivå.

Den nye kommunen må ta ansvar for fremtidige generasjoner, innen folkehelse, idrett og friluftsliv, byutvikling, økonomisk styring og kommunens tilbud til innbyggerne. Ikke minst gjelder dette klima- og miljøpolitikken. FNs bærekraftsmål ligger til grunn for vårt partiprogram i Nordre Follo.

Arbeid til alle er jobb nummer én for Arbeiderpartiet. Vi skal være en kommune som legger til rette for eksisterende næringsliv og gründere, og en kommune som tiltrekker seg flere bedrifter og gjør det lett å etablere nye arbeidsplasser. Nordre Follo kommune skal være en god arbeidsgiver for sine ansatte

Nordre Follo kommune skal ha et sterkt lokaldemokrati, og kommunen skal utvikles på innbyggernes premisser. Våre lokalpolitikere skal være tilgjengelige og lette å prate med. Tjenestene må bli minst like gode som de er i Ski og Oppegård, og vi skal jobbe for en politikk som gjør hverdagen enklest mulig.

Er du enig med Nordre Follo Arbeiderparti om Innledning?

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Tusen takk for din tilbakemelding!