Idrett

Partiprogram 2019 – 2023

I Nordre Follo kommune skal vi satse bredt på idretten, der flest mulig skal kunne utøve sin idrett på sitt nivå. I Nordre Follo skal vi ha gode, romslige og relevante idrettsanlegg der folk bor. Det skal også være lett tilgang på muligheten til mosjon og uorganisert idrett.

Arbeiderpartiet vil:

- fortsette å bygge ut hallkapasitet og banekapasitet i dialog med idretten og sikre en balanse mellom de store idrettene og småidrettene  

- at alle barn skal kunne drive med idrett, selv om familien har dårlig råd

- ha gratis bane- og halleie for barne- og ungdomsidretten

- etablere kunstisflate på Langhus

- bevare skateparkene og ballbingene og alle de andre tilbudene som gjør det mulig å drive med uorganisert idrett

- bevare og videreutvikle lysløypetilbudet i kommunen. Løypenettet rundt Langhus idrettspark må rustes opp

- gjøre det attraktivt for de med minoritetsbakgrunn å delta i idrettsaktiviteter

- at idretten skal være en god arena for integrering og samhold

- ferdigstille det nye 50-metersbassenget på Langhus

- etablere svømmeanlegg i Kolbotn sentrum med utebasseng

- legge til rette for idrettstilbud til barn og voksne med ulike funksjonshemminger

Er du enig med Nordre Follo Arbeiderparti om Idrett?

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Tusen takk for din tilbakemelding!