God eldreomsorg

Partiprogram 2019 – 2023

Det skal være godt å bli gammel i Nordre Follo, også når man har behov for mer hjelp fra kommunen. Arbeiderpartiets mål er at alle skal kunne ha en trygg og god alderdom. Vi ønsker å ha en eldreomsorg der du fortsatt er sjefen over ditt eget liv. Du skal kunne fortsette bo hjemme så lenge du ønsker.

Arbeiderpartiet vil:

- ha økt grunnbemanning for å øke kvaliteten i helse- og omsorgstjenestene

- at folk skal kunne bo hjemme så lenge som mulig, blant annet gjennom økt satsing på hjemmetjenestene, gode digitale verktøy og gratis trygghetsalarm

- teste ut en ordning der brukerne av hjemmetjenestene får én fast kontaktperson i kommunen

- sikre sykehjemsplass til alle som trenger det. Det skal være åpenhet rundt tildeling, eventuelle ventelister og kriterier for tildeling

at ektepar og samboere som har sykehjemsplass skal få bo sammen, hvis de ønsker det

- satse på faste heltidsstillinger og faste vikarer i eldreomsorgen, slik at brukerne får færrest mulig personer å forholde seg til. Vikarene skal komme fra et felles kommunalt vikarpool med fast ansatte vikarer, som da vil ha god kjennskap til brukere og rutiner på institusjonen og i hjemmene der brukerne bor

- ha spredte spisetider på bo- og servicesentrene, og sikre at beboerne får mat utover ettermiddagen og kvelden

- at det skal være lett å forholde seg til kommunen. Språket skal være enkelt å forstå, både muntlig og skriftlig, og brukerne skal møte ansatte som kan snakke norsk

- ha god dialog med pårørende

- teste ut eldreboliger med hjemmehjelpsbase i nye boligprosjekter

 Tilby personer med demens GPS-sporing dersom de ønsker og samtykker til det- legge nye bo- og servicesentre sammen med nye barnehager, for å bidra til møter på tvers av generasjoner

- at alle institusjonene har et godt kultur- og fritidstilbud med naturopplevelser og mulighet for kontakt med dyr

- at beboerne på institusjoner får opprettholde sine hobbyer og fritidssysler

- at matglede skal være sentralt i kommunens tjenester

Er du enig med Nordre Follo Arbeiderparti om God eldreomsorg?

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Tusen takk for din tilbakemelding!