Fritid og friluftsliv

Partiprogram 2019 – 2023

Naturen i Nordre Follo byr på fantastiske muligheter. Nærhet til naturen er blant de viktigste årsakene til at folk liker å bo i Nordre Follo. Naturen er viktig for folk og folkehelsen, enten det er dypt inne i marka, i 100-metersskogen i nabolaget, ved fjorden eller i parkområdene i sentrum. I Nordre Follo skal det være lett å drive med både organiserte og uorganiserte fritidsaktiviteter.

Arbeiderpartiet vil:

- bevare 100-metersskogene slik at alle har tur- og fritidsmuligheter nær der du bor

- bruke dugnadsfondet og nabolagsmillionen til å utvikle friluftstilbudet i kommunen

- ferdigstille Møllerenga på Langhus som et allsidig friområde som er universelt utformet og tilgjengelig for alle

- at Kolbotnvannet skal bli et viktig og attraktivt friluftsområde når det er ferdig renset

- folkehelse skal være en prioritet i alle kommunale planer

- respektere markagrensen

- fortsette med «BUA»-tilbudet i Ski og Kolbotn, som låner ut friluftsutstyr til innbyggerne

- at Østmarka nasjonalpark skal etableres

- rense Fosstjern, og utvikle det til en badeplass som er tilgjengelig for alle

- at informasjonen om de ulike friluftsmulighetene blir lettere å finne på nett, apper og fysiske skilter

- etablere flere friluftsplasser med for eksempel med stier, badeplass, grillplass og benker. Disse skal være universelt utformet. Legge til rette for at funksjonshemmede får gode muligheter for friluftsliv ved å oppgradere flere av de eksisterende friluftsplassene

- sikre utbyggingen av lysløypa fra Ski til Hauketo

- gjennomføre opprustingen av torget i Ski, slik at det blir et attraktivt byrom

- at hogsten i kommuneskogene skal være skånsom. Flathogst i turområder er uaktuelt

- hindre privatisering av strandsonen og sikre aktivt vern av allemannsretten

- etablere kyststi fra Svartskog brygge til Ingierstrand/langs hele Bunnefjorden

- at barn skal delta i fritidsaktiviteter, uavhengig av familiens økonomiske situasjon

- Grønliåsen må bevares som rekreasjonsområde

- bidra til at utkikkstårnet/branntårnet på Grønliåsen realiseres

Er du enig med Nordre Follo Arbeiderparti om Fritid og friluftsliv?

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Tusen takk for din tilbakemelding!