En aktiv alderdom

Partiprogram 2019 – 2023

Vi ønsker at alle skal ha en god og aktiv alderdom. I Nordre Follo kan vi skryte av at det finnes en rekke organisasjoner, grupper og enkeltpersoner som gir et rikholdig aktivitetstilbud, enten det påfyll av ny kunnskap, mosjon, temamøter, diskusjon og mer sosiale arrangementer. Dette gjør Nordre Follo til et godt sted å bli gammel. Nordre Follo kommune må legge til rette for at disse aktivitetene skal kunne fortsette og utvikles. Eldre som har lyst til å bidra med noe i samfunnet skal få muligheten til dette. God helse kan være avgjørende for mulighetene til å være aktiv. Vi vil derfor prioritere tiltak som fremmer folkehelsen.

Arbeiderpartiet vil:

- at det bygges flere livsløpsleiligheter, slik at det blir lett for eldre å flytte fra stort til smått

- ha blandede boligområder hvor det er plass til sosiale møtepunkter, også mellom generasjonene

- legge til rette for organisasjoner som ønsker å bidra med sosiale møteplasser, trimgrupper, kulturtiltak osv.

- avdekke og endre praksis, strukturer og regler som hindrer seniorer i å delta i samfunnet slik de selv ønsker

- at eldre som ikke bruker datamaskin så mye, fortsatt får tilgang på viktig informasjon fra kommunen

- fortsette det viktige arbeidet med fallforebygging

- at personer over 70 år ikke skal bli aldersdiskriminert fra å ta verv som meddommere i tingretten eller lagmannsretten på vegne av kommunen

- arrangere seniormesser slik at innbyggerne kan bli bedre kjent med de ulike tilbudene og organisasjonene

- at Nordre Follo kommune skal bli med i nettverket for aldersvennlige kommuner

Er du enig med Nordre Follo Arbeiderparti om En aktiv alderdom?

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Tusen takk for din tilbakemelding!