Byutvikling/Bolig til alle

Partiprogram 2019 – 2023

Det er mange som ønsker å bo i Nordre Follo kommune, og det er ikke vanskelig å forstå. Vi har flotte lokalsamfunn, gode kommunale tjenester og lett tilgang på natur. Vi er utenfor storbyen, men akkurat passe nært. Du kan velge om du vil bo landlig eller urbant. Toget gjør at det går raskt å komme seg inn til Norges største arbeidsmarked. Når Follobanen er ferdig, vil enda flere ønske å flytte hit. Nordre Follo står overfor vekst og endringer. Det må vi takle, samtidig som vi tar vare på det vi har: gode lokalsamfunn og nærhet til både storbyen og marka. For en kommune i vekst blir det ekstra viktig å satse på det boligsosiale arbeidet, slik at alle skal kunne bo trygt og godt i kommunen.

Arbeiderpartiet vil:

- kreve forskjellige boligtyper med en mangfoldig boligmasse, slik at det er plass til alle

- ha en reell nysatsning på sosial boligbygging, der vi bygger et variert tilbud av ulike boligtyper. Bedre samarbeid internt i kommunen vil gjøre det lettere å nå målet om at flest mulig skal klare seg i egen bolig

- prioritere trygghet og stabilitet for barnefamilier i kommunale boliger, og ha familievennlige kommunale boliger som sikrer barn trygge og tilfredsstillende oppvekstsvilkår

- ha effektiv, rask og serviceinnstilt saksbehandling i kommunen og enkle digitale løsninger

- at hoveddelen av nye boliger, skoler og barnehager bygges tett på togstasjonene og større bussterminaler, men også at de mindre tettstedene våre må videreutvikles, slik at de fortsetter å være bærekraftige lokalsamfunn

- si nei til å bygge ut Taraldrud

- Bevare Svartskog og stanse videre utbygging utenfor dagens boligområder.

- vedta en sentrumsplan for Siggerud og gjennomføre utbyggingen av SI1-feltet

- at nye boligfelt bygges med god buffer og færrest mulige negative konsekvenser for etablerte boliger, skoler og barnehager i nærheten

- at nye boliger bygges for fremtidens transportmåter, med ladepunkter for elbil, el-sykkel og parkeringsplasser til transportsykler og bilkollektiv

- at tiden for nye parkeringsanlegg på bakkeplan er over både for private anlegg, offentlige anlegg og innfartsparkeringer. Nye parkeringsanlegg skal hovedsakelig etableres i parkeringskjellere

- ta vare på og utvikle parkområdene i Ski og Kolbotn. Westraatparken utvides nordover mot Kapelldammen

- at Ski og Kolbotn sentrum videreutvikles som sentrumsområder med byrom for alle

- beholde skogen som rekreasjon og innfart til Marka

Er du enig med Nordre Follo Arbeiderparti om Byutvikling/Bolig til alle?

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Tusen takk for din tilbakemelding!