Barnehage

Partiprogram 2019 – 2023

Det er veldig viktig at barnehagen fungerer godt. Her sender våre aller minste. Barnehage skal være bra for barna og trygt for foreldre i jobb. Barnehager er viktige fellesskapsarenaer, og bidrar til likestilling, integrering og samspill.

Arbeiderpartiet vil:

- at barnehagene skal være åpne fra 07.00 – 17.00

- at alle skal ha rett til barnehageplass i sin skolekrets

- unngå for store barnekull på hver avdeling. Vi vil ha begrenset antall barn på hver avdeling og nok voksne tilstede

- ha søskenmoderasjon i barnehagen og mellom SFO og barnehagen

- gjøre mattilbudet i de kommunale barnehagene likt, med fokus på sunn og god mat. Barna skal få delta i matlagingen og lære om sunn mat gjennom måltidene

- at barnehageutbyggingen i Nordre Follo skal være kommunal

- ha et tett samarbeid mellom barnehage, hjem, skole, PPT og barnevern

- beholde og videreutvikle Åpen barnehage-tilbudet i kommunen

- rekruttere flere faggrupper inn i barnehagene

- at barnehagene skal tilby barna mange naturopplevelser

Er du enig med Nordre Follo Arbeiderparti om Barnehage?

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Tusen takk for din tilbakemelding!