Arbeid og næringsliv

Partiprogram 2019 – 2023

Arbeid til alle er jobb nummer én for Arbeiderpartiet. Innbyggerne våre skal ha en trygg arbeidshverdag å gå til. Vi ønsker et godt samarbeid med næringslivet i Nordre Follo slik at dagens næringsliv kan videreutvikle seg og at det blir attraktivt for nye bedrifter å etablere seg. Vi vil også jobbe for å få flere offentlige bedrifter i området.

Arbeiderpartiet vil: 

-ha en parkeringspolitikk som tilrettelegger for at håndverkere kan få gjort jobben sin

- sikre at håndverkere har nok næringslokaler tilgjengelig

- sette krav om utadrettet næringsvirksomhet i første etasje i Ski og Kolbotn sentrum

- ha gode leveringspunkter for netthandel

- legge til rette for et gründerfelleskap hvor nye bedrifter kan få hjelp til å gro

- gi utviklingsmidler til grønne innovasjonsprosjekter

- arbeide målrettet for å bekjempe arbeidslivskriminalitet

- at landbruket fortsatt skal være en av de viktige næringene i Nordre Follo, blant annet gjennom nullvisjon for tap av matjord og å være positivt innstilt til modernisering og utvikling av landbruket som arbeidsplass

- at kommunale virksomheter brukes til språk- og arbeidspraksis

- at flere innvandrerkvinner skal få jobb

- ha et godt voksenopplæringstilbud  

- beholde dagens regelverk for søndagsåpne butikker. Vi sier nei til utvidelse av søndagsåpne butikker

- samarbeide med de andre Follokommunene om å utvikle Follo til en tydeligere reiselivdestinasjon

- få flere mennesker med nedsatt funksjonsevne ut i arbeid

Er du enig med Nordre Follo Arbeiderparti om Arbeid og næringsliv?

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Tusen takk for din tilbakemelding!