Valgkomiteens innstilling til råd og utvalg 2019

Innstilling som fremmes til medlemsmøte 15. oktober 2019

Søndag 13. oktober hadde valgkomiteen sitt avsluttende møte og kom fram til følgende forslag til plassering i utvalg og råd for våre kommunestyremedlemmer i Nordre Follo. Valgkomiteen står samlet bak dette forslaget som legges fram på medlemsmøtet 15. oktober for godkjenning.

Jeg minner om at Arbeiderpartiet i forhandlingene med de andre partiene kom fram til en fordeling av plasser med både parti og kjønn for plassene, slik at man sikret rett kjønnsbalanse i henhold til kommuneloven.

Våre representanter foreslås slik:
Formannskapet:
Leder: Hanne Opdan
Medlemmer: Oddbjørn Lager Nesje, Silje Brekke Bakken
3. vara: Håkon Ahrén Heløe
6. vara: Therese Bae

Plan og byggesaksutvalget:
Leder: Anne-Beth Skrede
Medlemmer: Kjell Arne Ekeberg, Inger–Lise Kvifte Andresen
6. vara: Shahid Jamil
8. vara: Ove Konrad Kjølstad

Utvalg for teknikk og miljø:
Nestleder: Roar Thun
Medlemmer: Elisabeth Gade, Ronny Sigde
4. vara: Hilde Sønnervig
8. vara: Eli Børde Bærland 

Utvalg for oppvekst og kultur:
Nestleder: Håkon Ahrén Heløe
Medlemmer: Therese Bae
3. vara: Annar Bakken
7. vara: Kersti Ahrén Heløe

Utvalg for omsorg og helse:
Medlemmer: Azar Ul-Hassan, Liv Kristin B. Rundberget
6. vara: Charlotte Næss

Valgkomiteen har også innstilt på råd og utvalg der det nye kommunestyret ennå ikke har ferdigforhandlet sammensetning og antall medlemmer, men legger til grunn følgende forslag:

Partssammensatt utvalg:
Medlemmer: Oddbjørn Lager Nesje
1. vara: Inger–Lise Kvifte Andresen

Kontrollutvalget:
Medlemmer: Trond Gram, Bodil Slettvoll Øvergård
3. vara: Rune Sletner
5. vara: Anne-Grethe Eriksen

Rådet for likestilling av funksjonshemmede:
Medlem: Kersti Ahrén Heløe
Her henstiller valgkomiteen til kommunestyregruppa å jobbe for at antall medlemmer økes og fremmer Per-Kristian Thorsrud og Grethe Haugan som kandidater.

Eldrerådet:
Vara: Eli Børde Bærland

Klagenemda:
Leder: Per Ole Melgård
3. vara: Shahid Jamil

Representanter til KS:
Hanne Opdan, Anne-Beth Skrede

På illustrasjonene nedenfor vises sammensetning i utvalg og råd, slik forslaget foreligger.

På vegne av valgkomiteen,
Arild Burud, leder av Nordre Follo Arbeiderparti

Faste utvalg, posisjoner fra samarbeidsavtalen

Utvalg som beskrevet i samarbeidsavtalen

Råd og utvalg

Råd og utvalg, fastsettes endelig av kommunestyret