Rød-grønt veivalg for Arbeiderpartiet

Resultatet av medlemsmøtet 16. september

Etter medlemsmøtet 16. september ble det sendt ut følgende pressemelding:

"Medlemsmøte i Nordre Follo Arbeiderparti har i kveld avvist intensjonavtalen med Høyre og i stedet vedtatt følgende:
Forhandlingsdelegasjonen gis fullmakt til å forhandle videre med Mdg, SV, SP, Krf og Venstre med utgangspunkt i "utkast til politisk samarbeidsavtale".
Medlemsmøte hadde rekordoppmøte og en grundig og ordentlig debatt om dette viktige veivalget."

Les også reportasje på https://www.oavis.no/artikler/nyheter-arbeiderpartiet-forkastet-hoyre-avtalen-gar-i-nye-forhandlinger-om-rodgront-alternativ/474150