Programmet er tilgjengelig som lydbok

For å gjøre vårt valgprogram lettere tilgjengelig for alle, har vi laget lydbok

Vårt valgprogram finnes også på bibliotekene i Oppegård og Ski i både punktskrift og lydbok-CD.