Programarbeidet

Notat fra medlemsmøte i Nordre Follo Arbeiderparti 20. mars 2018

Hvordan blir Arbeiderpartiets politikk i Nordre Follo de neste årene?

Nå er vi i gang med prosessen med å lage partiprogrammet for 2019 - 2023

Denne våren er det to idedugnader på medlemsmøtene; 20. mars og 22. mai. I det vedlagte notatet kan du lese hvordan det gikk på den første idedugnaden.

Planlagte medlemsmøter fremover:

30/4 Medlemsmøte om Modellkommuneprosjektet. NB: Etterfølges av vorspiel til 1. mai med arbeidersanger (her bør vi ha en forsanger eller noe). Oppegård arbeiderlag arrangerer.

1. mai Nordre Follo Arbeiderparti deltar vi på et fellesarrangement med LO-Follo, Nordre Follo AUF, Ski SV og Ski Rødt. Fellesarrangementet vil trolig finne sted på /ved Ski Rådhus. (Ski Ap har i en årrekke deltatt i et slikt fellesarrangement. Har vært vellykka. Arbeiderlagene på hhv. Ski og Langhus har hatt sine 1. maifrokoster i forkant. Oppegård Arbeiderlag holder også på med å planlegge sin 1. mai frokost.)

22/5 Medlemsmøte Idedugnad 2 for programarbeidet. Ski arbeiderlag arrangerer.

21/6 Medlemsmøte med sommerfest. Ski arbeiderlag arrangerer.

Idedugnad 20. mars 2018