Informasjon fra det siste medlemsmøtet før jul - tirsdag 27. november kl.19.00

Kampen mot nasjonalismen - i toner og tekst

Anne Marit Godal : Kampen mot nasjonalismen - i toner og tekst

Kampen mot nasjonalismen - i toner og tekst

Informasjon fra det siste medlemsmøtet før jul i NORDRE FOLLO ARBEIDERPARTI tirsdag 27. november kl. 19:00

Kampen mot nasjonalismen - i toner og tekst
Anne Marit Godal har vært med i Framfylkingen, AUF og politikk og kulturliv i arbeiderbevegelsen i mange tiår. Hun sto for kveldens høydepunkt, kåseriet Kampen mot nasjonalismen - i toner og tekst med innlagt allsang og Geir Hongrø ved pianoet.
Hun påpekte at de beste tekstene i våre arbeidersanger handler om en av de lange linjene i arbeiderbevegelsen: Kampen mot nasjonalismen.
Anne Marit Godal er en av to redaktører for boka Alt skal bli forandra. Snart. 100 norske dikt om fellesskap og kamp.  Boka kom ut i høst. Den den første samlinga av arbeiderdikt siden 1970-talet. Her presenteres klassikere som Rudolf Nilsen, Hans Børli, Alf Prøysen og Nordahl Grieg, men boka har også mange dikt fra etter 2011 og helt fram til i år.

I pausen var det kaffe og noe å bite i.

Deretter gikk vi gjennom sentraler rapporter som inngår i arbeidet med nytt program for Arbeiderpartiet.   

Aps arbeidsutvalgs rapport. Arbeidstakerne i det nye arbeidslivet.
Studieleder Hilde Sønnervig gikk gjennom arbeidsgruppas forslag til uttalelse.
./. Vedlagt følger tilbakemeldinga vedtatt på kveldens møte fra Nordre Follo AP.
Det blei videre vedtatt at det skal avholdes et medlemsmøte om EØS, gjerne med Gabrielsen som ekstern innleder.   

Høringsinnspill til Aps distriktsutvalgs rapport. By og land, hand i hand.
Studieleder Hilde Sønnervig oppfordret interesserte til å kontakte henne for å delta i en arbeidsgruppe for nærmere gjennomgang av rapporten.   

Høringsinnspill til Aps innvandringsutvalgs rapport. Sosialdemokratisk innvandrings- og integreringspolitikk
Studieleder Hilde Sønnervig oppfordret interesserte til å kontakte henne for å delta i en arbeidsgruppe for nærmere gjennomgang av rapporten.

Fylkesvalgprogrammet for Viken 2019 - 23.
Medlemsmøtet mente det i hovedsak er et bra programforslag.
Når det gjelder hovedpunkt Reise i Viken, hadde Arvid Herland følgende kommentar: Mellom Norge og Sverige er det en fysisk grense og en mental grense. Hadde vi vært en nasjon, hadde det vært høyhastighetsstrekninger både til Stockholm og Gøteborg for lenge siden. Strekningen Kongsvinger-Magnor, også kalt Grensebanen, trenger oppgradering. Han gjentok sitt tidligere argument om at man må utrede nye finansieringsmodeller. I 40 år har man snakket om dobbeltspor og høyhastighetsjernbane strekningen Oslo-Gøteborg. Så langt har man ikke en gang kommet til Moss. I gjeldende Nasjonal Transportplan er grenseoverskridende jernbanetrafikk omtalt på kun 1/2 side. Han påpekte at trailertrafikken over Svinesund består av ca. 2500-3000 trailere pr. døgn. Over Kornsjø med tog kun 50 vogner pr døgn. Trailere fra Gøteborg som skal nordover, kjører på 4 - felts vei hele tiden. Godstog kjører på enkeltspor for det meste, og blir stående på mange stasjoner å vente. Trailere kjører på ca. halve tida av det et godstog bruker 

Det var enighet om å oversende vårt svar til programkomiteen...

For komplett referat med alle uttalelser, se vedlagte dokument nedenfor

Anne Marit Godal presenterer

Anne Marit Godal kåserer