JULEMØTE PÅ FOLLO MUSEUM - ARBEIDERBEVEGELSENS HISTORIELAG I AKERSHUS

AHA legger i år sitt tradisjonelle julemøte til Drøbak, og inviterer partimedlemmer i Follo til å bli med på middag på Kumlegården kl 1530  (for de som har lyst og anledning)  og til selve julemøtet kl 1900 på Follomuseet.
På Follomuseet bli det spenstig kåseri av Kjell Engebretsen,  gamle arbeidersanger,  underholdning og bevertning.  Se vedlegg.
Du behøver ikke å være medlem av AHA for å delta på middagen/ møtet  (og du kan komme direkte til møtet og sløyfe middagen). Men du må sende en e-post med påmelding til ahahistorie@gmail.com innen fredag 29/11.
Med hilsen
Arbeiderbevegelsens Historielag i Akershus (AHA),