Nordre Follo Aps innspill til Partiprogram 2021 - 2025

Innspill til nytt partiprogram for Arbeiderpartiet i perioden 2021 – 2025, skal sendes inn av Nordre Follo Arbeiderparti innen fristen 10/6. Styret vedtok det vedlagte forslaget, etter å ha hentet vedtak og forslag fra årsmøtene i 2019 og 2020, partiprogrammet for Nordre Follo 2019 – 2023 og innspill fra medlemmene som kom på vårt digitale teamsmøte i mai.

På overordnet plan ønsker vi et klarspråklig partiprogram med tydelig sosialdemokratisk profil og tydelige enkeltsaker. Vi ønsker oss en markant mer radikal profil på områdene internasjonal solidaritet (mer human flyktninge- og asylpolitikk) og klima/bærekraft.

Vi må også markere oss som et tydelig velferdsparti. Her mener vi likestilling av funksjonshemmede bør være en hovedsak og et tydelig arbeiderparti med fokus på arbeidsplasser og næringspolitikk. Samtidig må vi ivareta de som er i randsonen av – og utenfor – arbeidslivet

Vi har i tillegg en rekke enkeltforslag som vi håper programkomitéen vi ta med i det ferdige programmet.

Medlemmene i Nordre Follo Ap er invitert til et digitalt medlemsmøte på tirsdag 9. juni. Der vil styret legge frem innspillet og svare på eventuelle spørsmål og kommentarer.