Informasjon fra medlemsmøte 24. september 2018

Se vedlegget

Medlemsmøte på Langhuset 2018-09-24
Morten Ellingsen på medlemsmøte 2018-09-24