Hanne

Hanne Opdans tale for dagen

1. mai 2020

1. mai 2020 ble en annerledes 1. mai. På grunn av Korona-epedemien måtte vi feire digitalt. Nordre Follo-ordfører Hanne Opdan skulle egentlig holde sin hovedtale på den tradisjonsrike 1. mai-frokosten hos Oppegård Arbeiderlag. I steden ble den lest inn på video og sendt på Facebook.  Her kan du lese manuset til talen hun holdt:

Kjære alle sammen, gratulerer med dagen!

Kamerater! 

I år står vi sammen, men hver for oss, for trygget i en krevende tid.

Trygghet for arbeid -  og trygghet for helse.

Norge og verden rundt oss er i krise på grunn av koronaviruset og økonomien presset på grunn av smitteverntiltak – det påvirker oss.

Den siste tiden har vist hvorfor arbeiderbevegelsens kamp er viktig og riktig.

I Norge ser vi rekordhøye antall permitterte og bedrifter under sterkt press.

Det er en spesielt tung tid for de som har fått redusert inntekten sin på grunn av at arbeidsplasser nå forsvinner.

Mange er permittert, mange har mistet jobben og mange er redde for om jobben fortsatt er der, når krisen er over.


I land uten den Norske modellen, kastes våre kamerater ut i arbeidsløshet uten den økonomiske sikkerheten vi har kjempet og frem her i Norge.

På Stortinget, i fylkene og i kommunene har Arbeiderpartiet stått på for å sikre sosial rettferdighet i tiltakene,

for å sikre vanlige arbeidsfolk en trygg økonomi og for at ingen skal stå alene i denne tiden.

I krisetider ser vi tydeligere verdien av sterke fellesskap og av en sterk, offentlig velferdsstat.


De velferdsgodene vi har kjempet frem er ikke vunnet til evig tid – de må voktes.

De økonomiske ulikhetene har vokst de seneste årene. Under koronakrisen forsterkes ulikhetene. 

Det er dessverre slik at jo kortere utdanning du har, jo lavere lønn du har og jo lavere lønn foreldrene dine hadde, jo større sjanse er det for at du er permittert eller for at du mister jobben. 

Arbeiderpartiet skal ta en ledene rolle når samfunnet nå skal bygges opp igjen.

Vi vil være garantisten for at det ikke kun er arbeidsfolk som skal bære byrdene, men at kostnadene krisen har ført med seg blir fordelt rettferdig.


Regjeringens skattepolitikk skal følges svært nøye i tiden fremover.

Vi i Arbeiderpartiet skal gjøre det vi kan, for å ta vare på de som har det vanskeligst, de som har minst fra før.

Nå er det viktig at vi sammen sikrer valgseier i 2021.

Norge trenger en regjering som sikrer trygg og stabil økonomi og som tar vare på de som trenger det mest!


Kamerater

Vi står ved inngangen til et nytt tiår.

Det vi vet er at utfordringene er store.  Nasjonalt og internasjonalt.

Med store klimaendringer, økende ulikhet og press på velferdsgodene vi har kjempet fram.

Globalisering hvor store internasjonale selskap skatteplanlegger og flytter store verdier ut av landet uten å bidra til felleskapet.


Arbeiderbevegelsen har store oppgaver framover, store utfordringer, ja.

Ingen partier er bedre posisjonert til å løse dette enn Arbeiderpartiet og sosialdemokratiet, arbeiderbevegelsen. 

Her i Nordre Follo vil vi også ha utfordringer.

Vi har skoler som er i dårlig forfatning og mye ugjort i eldreomsorgen og for barn og unge.

Jeg er glad over at Arbeiderpartiet lokalt har gode samarbeidspartnere som deler mange av våre mål og ønsker for kommunen.


Arbeidsløsheten og permitteringer rammer også oss i Nordre Follo.

Vi framskynder byggingen av skoler, vi øker vedlikeholds takten på kommunale bygg. Dette ikke bare for å gi innbyggerne bedre tjenester, men også for å motvirke at arbeidsfolk blir permittert og arbeidsløse.


Vi skal klare å kombinere utvikling med å ta vare på nærskoger, 100 meterskoger, kystlinjen og andre verdifulle tur og rekreasjonsmuligheter kommunen har.

Nordre Follo skal være ett godt sted å leve ikke bare ett sted å bo


Denne våren har gitt Norge nye forbilder.

Mennesker som til tross for risiko for liv og helse for seg selv og sine nærmeste, har sikret at vi har hatt et fungerende samfunn.

Butikkansatte, helsearbeidere, renholdere, vektere, ansatte i kollektivtransport, sjåfører og alle andre som har holdt hjulene i gang.

Vi skylder dere alle en stor takk og forutsetter at arbeidsgiverne husker den innsatsen dere har lagt ned når lønnsoppgjøret kommer til høsten.

Takk til alle som har vært med på vårens store dugnad – begrense smitte.

Kamerater, vi har lang tradisjon med samarbeid med Norsk Folkehjelp og jeg sier som dem:

Vi står i en global pandemi som truer folks helse og liv over hele verden.

I mange land utnytter imidlertid myndighetene situasjonen til å kontrollere egen befolkning langt ut over det som har med smittevern å gjøre.


Støtt kampen for demokrati og retten til å organisere seg - også under koronakrisen!

Stopp smitten – ikke demokratiet.

Folk forandrer verden!

Solidaritet med mennesker hjemme OG ute.

Kamerater - Gratulerer med dagen.