Årsmøte 2019 - Martin Kolberg kommer, kommer du?

Årsmøte i Nordre Follo Arbeiderparti avholdes 31. januar 2019

Martin Kolberg - portrett fra Stortinget

Martin Kolberg holder tale på årsmøtet

Tid: 31. januar 2019, kl. 19:00
Sted: Oppegård grendehus, Sætreskogveien 13, Oppegård

Saksliste:
1. Godkjenning av innkalling og saksliste
2. Valg av møteleder og møtesekretær, samt valg av to til å underskrive årsmøteprotokollen
3. Årsmeldinger fra styret, arbeiderlagene, kommunestyregruppene.
4. Regnskap
5. Budsjett
6. Innkomne forslag :
   Forslag 1 fra Nordre Follo AUF - Todeling av foreldrepermisjonen
   Forslag 2 fra Nordre Follo AUF - Avskaffe abortnemdene
   Forslag 3 fra Nordre Follo AUF - Sosial boligpolitikk
   Forslag 4 fra Nordre Follo AUF - Olje og gass
   Forslag 5 fra Nordre Follo AUF - Landbruk
   Forslag 6 fra Nordre Follo AUF - Et offentlig utdanningsløp
   Forslag 7 fra Nordre Follo AUF - En yrkesfaglig solepolitikk
   Forslag 8 fra Merete Bellingmo - Vi trenger en skole for framtida
   Forslag 9 fra Merete Bellingmo - Et seriøst arbeidsliv
7. Valg

Forslagene som behandles på årsmøtet er kommet til partistyret innen fristen som var 17. januar.
Oppegård grendehus ligger nær både tog og buss, ta toget L2 eller buss 87 til Oppegård stasjon. Det finnes også parkeringsmuligheter ved grendehuset.
Sakspapirer vil bli gjort tilgjengelig nedenfor, klikk på lenkene :