Slik vil Arbeiderpartiet sikre en robust og trygg økonomi i Nordre Follo

Her er våre 17 punkter for en god økonomistyring i Nordre Follo kommune.

Trygg økonomi med Arbeiderpartiet
 •  Fortsatt fart i den vedtatte byutviklingen. Både Ski og Oppegård har investert mye penger for å legge til rette for nye boliger og langt flere innbyggere. Nordre Follo kommune skal ha god og effektiv saksbehandling, vi skal sikre fart i planlagt utvikling.
 •  De to kommunene har planlagt store investeringer i årene som kommer. Vi må snu hver stein, og være åpne for en diskusjon om noen investeringer kan skyves på i tid for å redusere lånebelastning og finanskostnader.
 •  Når kommunen planlegger nye bygg må vi velge gode, funksjonelle og nøkterne løsninger. Alt som bygges må ikke være dyre arkitekttegnede symbolbygg. Vi trenger trygge, funksjonelle løsninger med nøktern standard.
 •  Skape flere arbeidsplasser - arbeid til alle er jobb nummer én. Vi vil gjøre det attraktivt å bo i Nordre Follo og ønsker at flest mulig skal kunne bo, jobbe og skatte til kommunen vår.
 •  Satse videre på utbyggingsavtaler, der utbyggerne er med å betale for viktig infrastruktur i nærområdene, som for eksempel gangveier, parker og sykkelstier.
 •  Jobbe for å holde kommunale avgifter lavest mulig. Gå nøye gjennom hvert prosjekt for å sikre at kommunens innbyggere ikke blir belastet én kroner mer enn nødvendig i kommunale avgifter.
 •  Vi sier nei til å etablere lokale bompenger. Dersom staten eller fylket etablerer bomstasjoner, vil vi kreve plassering av bommene som minst mulig påvirker lokaltrafikken i Nordre Follo.
 •  Vi skal være en næringslivsvennlig kommune hvor det er enkelt å etablere og skape nye arbeidsplasser. Kommunen skal bruke lokalt næringsliv der det er mulig.
 •  Fortsatt satse på jevnt og godt vedlikehold av kommunale bygninger. Store vedlikeholdsgap er kjempedyre. Vi må ta vare på og vedlikeholde kommunal eiendom, spesielt skoler og barnehager.
 •  Vi satser på kommunens ansatte. De ansatte skal ha høy faglig kompetanse slik at kommunen kan bruke våre egne ansatte i arbeidet, istedenfor dyre, eksterne konsulenter.
 •  Vi vil ha en god og effektiv administrasjon med trygge og gode arbeidsvilkår, faste heltidsstillinger og fokus på lavt sykefravær. Vi vil ha færrest mulig topplederlønninger i Nordre Follo.
 •  Vi vil fryse ordførerlønnen på dagens Ski kommune-nivå, og si nei til de foreslåtte lønnsøkningene.
 •  Videreføre Oppegård sin løsning med egne folk som søker og administrerer ulike tilskudd og støtteordninger. Det er en fin måte å få inntekter til gode formål, og dette må vi videreføre i Nordre Follo.
 •  Vår visjon er at Nordre Follo skal bli landets beste oppvekstkommune. En god barndom varer hele livet, og er en investering i god folkehelse.
 •  Vi vil jobbe for å redusere matsvinn ved kommunale virksomheter og øke graden av gjenbruk.
 •  Dette får vi til uten å innføre eiendomsskatt.
 •  Jobbe for ny regjering som skjønner hva kommunene trenger. Vi trenger ikke stadig flere oppgaver som ikke kommer med penger, vi trenger ikke en statlig pengebruk som øker rentene og vi trenger mer i overføring til kommunene. Med Ap hadde det blitt 3,5 milliarder ekstra til kommunene og gratis SFO til til 6-åringene.