Arrangementer

Temamøte - Boligpolitikk

Innleder: Siri Gåsemyr Staalesen

27. jan, kl. 19:30 — 21:00, Langhus bo- og servicesenter
Rødt hus i byen - Arbeiderpartiet
Siri Gåsemyr Staalesen

Siri Gåsemyr Staalesen

Innkalling til medlemsmøte i Nordre Follo Arbeiderparti.
Hovedtema: Boligpolitikk
Tid: Mandag 27. januar Merk: Kl.19.30
Sted: Langhus bo- og servicesenter på Langhus. Langhussenteret 8A, Langhus

Husk kaffepenger (eller kan ‘Vipps’).
Møteteknisk arrangør: Langhus og Siggerud Arbeiderlag.

Saksliste:

Sak 1: Åpning

Sak 2: Godkjenning av møteinnkalling og saksliste.

Sak 3: Godkjenning av notat fra medlemsmøtet 18. november.

Sak 4: Boligpolitikk.
Som nabokommune til Oslo merker vi i Nordre Follo kommune både presset fra tilstrømming til Osloregionen og høye boligpriser/utviklingskostnader. Terskelen for unge eller ubemidlede er høy for å skaffe seg bolig. Kveldens tema ses i sammenheng med partiets programarbeid fram mot Landsmøtet i 2021. Se også partiets eget diskusjonsnotat om boligpolitikk.
Innleder til kveldens hovedtema er Siri Gåsemyr Staalesen.
Staalesen er utdannet historiker. Hun har arbeidet med byplanlegging i Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune og i Miljøverndepartementet.
Staalesen har vært leder av Kvinnenettverket i Oslo Arbeiderparti og partisekretær i fylkeslaget. Hun er fra 2017 stortingsrepresentant fra Oslo og sitter i Kommunal- og forvaltningskomiteen.

Sak 5: Eventuelt.  

Velkommen!