Arrangementer

Årsmøte 2020

Innkalling til årsmøte

24. feb, kl. 18:00 — 21:00, Langhuset
rosebanner
Hadia Tajik

Tid: 24. februar 2020 kl 18:00
Sted: Langhuset, Gamle Vevelstadvei 34, Langhus

Kaffe og noe å bite i. (Husk «kaffepenger»).
Langhus og Siggerud Arbeiderlag er teknisk arrangør.

Åpning ved partileder Arild Burud.
Ett minutts stillhet til minne om partimedlemmer som døde siden årsmøtet i 2019.
Utdeling av årsmerker 20- 30, 40- og 50-årsmerket og 60-års diplom 

Hadia Tajik holder kveldens tale før det formelle årsmøtet starter.

Saksliste:
1. Godkjenning av innkalling og saksliste.
2. Valg av møteleder og møtesekretær, samt valg av to til å underskrive årsmøteprotokollen.
3. Årsmeldinger fra styret, arbeiderlagene, kommunestyregruppene.
4. Regnskap
5. Budsjett
6. Innkomne forslag  
7. Valg

Forslagene som behandles på årsmøtet, må være ankommet partistyret innen to-ukersfristen, altså innen mandag 10. februar.
Forslag som ønskes behandlet kan sendes til sekretær Kjell-Arne Ekeberg <kjeeke50@hotmail.com>.


Alle sakspapirene kan hentes fra https://nordrefollo.arbeiderpartiet.no/arsmote-2020/

Langhuset ligger nær både tog og buss. Ta toget L2 eller buss 87/510 til Vevelstad stasjon.  Det finnes også parkeringsmuligheter ved Langhuset.

De som måtte trenge skyss, kan henvende seg til lederen for partilaget som du sogner til:
Oppegård Arbeiderlag: Stian Grøthe 413 02 010.
Langhus og Siggerud Arbeiderlag: Annar Bakken 954 88 856.
Ski og Kråkstad Arbeiderlag: Ove Kjølstad 907 46 267.