Arrangementer

Politisk plattform for Nordre Follo

Behandling av den politiske plattformen for Ap, V, SV, KrF, MDG og Sp

10. okt, kl. 19:00 — 21:00, Waldemarhøy i Ski

Medlemsmøte hvor politisk plattform  for det nye kommunestyret legges frem for medlemmene. I tillegg presenteres forslag til medlemmer i formannskap, utvalg og råd.

Saksliste:
Sak 1: Åpning ved partileder Arild Burud.
Sak 2: Godkjenning av møteinnkalling.
Sak 3: Godkjenning av notat fra medlemsmøtet 26. september.
Sak 4: Valget 2019.  Den politiske plattformen for Ap, V, SV, KrF, MDG og Sp i det nye kommunestyret. Medlemsmøtet enten godkjenner eller forkaster forslaget.
Sak 5: Nordre Follo Arbeiderpartis medlemmer til formannskap, utvalg og råd. Jf. konstituerende kommunestyremøte 17. oktober.
Nominasjonskomiteen presenterer sitt forslag til hvem som skal bekle de forskjellige plassene i formannskap, utvalg, råd og styrer i Nordre Follo kommune. Denne komiteen består av:
- Partileder (Arild Burud)
- Partinestlederne (Anne-Beth Skrede og Morten Ellingsen)
- Arbeiderlaglederne (Oddbjørn Lager Nesje, Gunvor Eldegard og Inger-Lise Kvifte Andresen)
- Gruppestyret i Nordre Follo kommunestyregruppe (Oddbjørn Lager Nesje, Silje Brekke Bakken og Håkon Ahrén Heløe).
Sak 6: Eventuelt.

Waldemarhøy er en liten spasertur fra Ski stasjon, for de som kommer med bil er det parkering (mot betaling) med innkjøring fra Kirkeveien. Se også kartbeskrivelse på https://www.ski.kommune.no/helse-omsorg-velferd/frisklivssentralen/kartwaldemarhoy/