Kandidat

Tone Linn Wærstad

Tone er fra Oppegård syd. Hun er 41 år, utdannet jurist og jobber som forsker ved Universitetet i Oslo. Tone har tidligere vært FAU-leder ved Flåtestad ungdomsskole og brenner spesielt for en god skole- og oppvekstpolitikk i Nordre Follo.