Kandidat

Shahid Jamil

Shahid bor på Langhus, sitter i kommunestyret i Ski og i utvalg for teknikk og miljø. Han har mastergrad i økonomi og jobber i Oslo kommune / kemnerkontoret. Er aktiv i foreningen som jobber for funksjonshemmede barn og kreft. Han er også ofte å se i tv/film-reklamer. Shahid er opptatt av Arbeiderpartiets innvandrings- og integreringspolitikk og er veldig positiv i migrasjonspolitikken i Nordre Follo.