Kandidat

Per-Kristian Thorsrud

Bli bedre kjent med Per-Kristian Thorsrud:

Mitt navn er Per-Kristian Thorsrud. Jeg er 26 år og bosatt på Siggerud. I inneværende periode har jeg vært vararepresentant for Arbeiderpartiet i Ski kommune i utvalget likestilling for funksjonshemmede.
Jeg er nominert på Arbeiderpartiets liste for første gang og vil engasjere meg spesielt i utviklingen av innbyggernes helsetjenester. Et annet tema jeg brenner for er den universelle utformingen av uteområdene i den nye kommunen vår. Det er viktig for meg å sette fokus på tilgjengelighet og aktivitet for alle og jeg er selv en aktiv para-idrettsutøver.
På grunn av min diagnose cerebral parese er jeg avhengig av rullestol og trenger hjelp til mange av dagens gjøremål. Dette gjør at jeg kan bidra med tanker og innfallsvinkler rundt disse temaene som er nye for mine funksjonsfriske politikerkollegaer.