Kandidat

Ove Konrad Kjølstad

Ove er født og oppvokst i Ski med lang fartstid i lokalpolitikken og har utdannelse innen økonomi og statsvitenskap. Han har jobbet over 30 år med administrasjon og rådgivning innen samferdsel. Han har også vært daglig leder i Empo AS. Ove har hatt tillitsverv som leder av Ski IL fotball, distriktsleder i Norsk Folkehjelp, konserntillitsvalgt i Oslo Sporveier og ordfører i representantskapet i Ski BBL. Som politiker er Ove særlig opptatt av boligbygging, samferdsel, sentrumsutvikling, og næringsutvikling inn i en ny fremtid. Han har også interesser og engasjement innenfor kultur, miljø, idrett og historie. Ove danser salsa og spiller trommer i sambaorkester.