Kandidat

Vidar Jakobsen

Vidar Jakobsen er 61 år og fra Greverud. Ansatt i Oppegård kommune, jobber med vann og avløp. Har vært tillitsvalgt i Fagforbundet i over 30 år. Det viktigste for ham er å beholde tjenestene i kommunen i egen regi. Ha trygge gode arbeidsplasser med fulle stillinger. Slippe at private aktører skal tjene penger på det vi har betalt inn til fellesskapet. Det er viktig at vi bygger vår velferd uten profitt.