Kandidat

Stein Martinsen Wik

Stein er ny på lista og spesielt opptatt av eldreomsorg, skole og bane- og hallkapasitet. Han har lang erfaring fra partiet, sist i Rygge kommune hvor han var leder. Nå sitter han i kommunepartiets styre. Til daglig arbeider han som internrevisor i UDI.