Kandidat

Grethe Haugan

62 år, utdannet intensivsykepleier, jobber nå som førstelektor i sykepleieutdanningen. Bachelor i kunsthistorie.
Opptatt av det som skjer i kommunehelsetjenesten, særlig som følge av samhandlingsreformen. Ser på nært hold konsekvenser av privatisering i hjemmesykepleie, hvor det ikke er rom for at noen skal kunne tjene på å tilby tjenester uten at dette går ut over både de ansattes lønns-og pensjonsvilkår , men også kvaliteten på tjenestene vi tilbyr de eldre.
Kommuner må tilby gode tjenester i livets sluttfase, vi må ha et tilbud både knyttet til palliative senger og en hjemmebaserte tjeneste som gjør det mulig for innbyggere å være hjemme lengst mulig.( Jeg har undervist helsepersonell i Follokommuner i dette temaet)
Er interessert i utdanningspolitikk og barn og unges oppvekstvilkår. Er nå vara i levekårsutvalget i Oppegård og vara til Follo lokalmedisinske senter.