Kandidat

Trond Gram

Trond er ny på listen. Han er 42 år, utdannet historiker, har jobbet som journalist og er i dag ansatt i LO. Trond er opptatt av at Nordre Follo skal være en god kommune å vokse opp, arbeide og bo i. Han har tidligere sittet i styret og valgkamputvalget i Oppegård Arbeiderparti.