Kandidat

Hilde Sønnervig

Hilde er 50 år, utdannet som jordskifter og arealplanlegger fra NMBU. Sitter i utvalg for teknikk og miljø i Ski. Bor i Ski sentrum og leder utvalg for kulturbygging i Nordre Follo.