Kandidat

Bjørn Gunnar Ganger

Han er medlem av kommunestyret og Formannskapet i Oppegård. Bjørn Gunnar har bakgrunn fra Forsvaret og forsvarsdepartementet. Han er pensjonist, men arbeider på kommunearkivet når han ikke registrerer planter til artsdatabanken.