Styremedlem, vara

Annar Bakken

Annar Bakken

Annar bor og kommer fra Vevelstadåsen på Langhus, er 46 år og har fagbrev innen logistikk. Jobber i Handel og Kontor i Norge Region Øst, som regionsekretær. Vært ansatt der i over 11 år. Dagene går til å hjelpe medlemmene med utfordringer på jobben, som f.eks. oppsigelse, lønnskrav, rett til utvidet stilling, opprette tariffavtaler, kursing, osv.
Sitter i inneværende periode i Plan- og byggesaksutvalget og kommunestyret.
Annar er opptatt av kommunen som aktiv pådriver for et seriøst og anstendig arbeidsliv, folkehelsa, gode vilkår for den organiserte idretten og uorganiserte aktiviteter, bevare friluftsområder i nærmiljøet, og ikke bygge de ned, utviklingen av et aktivt Ski sentrum, prøve ut 6 timers arbeidsdag i samarbeid med de tillitsvalgte i kommunen.
Han er nestleder i Langhus og Siggerud Arbeiderlag, varamedlem i styret til Nordre Follo Arbeiderparti og styremedlem i Folkets Hus Ski.
Liker å være i aktivitet i nærmiljøet på fritiden ved å gå turer i skog og mark. Har spilt fotball siden barndommen og spiller nå fotball på Old boys veteraner.