Kasserer

Stian Grøthe

Stian Grøthe

Direktør for politikk og myndighetskontakt i Norsk Sjømannsforbund. Brenner for rettferdig fordeling og kampen mot urettferdighet. Politiske vedtak bør i så stor utstrekning som mulig bygge på kunnskap og fakta. "Fake News" og synsing har i dag alt for stor plass. Her har vi alle et ansvar.