Representant

Inger-Lise Andresen

Inger-Lise Andresen

Inger-Lise er leder av Langhus og Siggerud Arbeiderlag. Hun sitter i kommunestyret i Ski, i Plan- og byggesaksutvalget og er leder av Råd for likestilling av funksjonshemmede. Hun satt i kommunestyret fra 1984-1998, og ønsket seg tilbake til politisk arbeid da hun ble pensjonist i 2014. Er opptatt av likestilling generelt, spesielt for mennesker med ulike funksjonshemminger. Hun bor på Langhus.