Representant

Inger-Lise Andresen

Inger-Lise Andresen

Inger-Lise er 75 år gammel, bor på Langhus. Hun er sekretær i Langhus og Siggerud arbeiderlag og i Nordre Follo arbeiderparti. Hun sitter i kommunestyret i Nordre Follo og er medlem i Utvalg for areal, klima og byggesak. Hun satt i kommunestyret i Ski fra 1984 -1998, og ønsket seg tilbake til politisk arbeid da hun ble pensjonist i 2014. Hun er opptatt av at kommunen skal legge til rette for gode bomiljøer for alle, med tilgang til parker og friområder. I tillegg er hun opptatt av likestilling generelt, og spesielt for mennesker med ulike funksjonshemminger